(Română) Investitii destinate capacitatilor de prestare de servicii si retehnologizarii

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Acțiunea 4.1.1 ” Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Beneficiari eligibili

Granturi între 50.000 € și 200.000 €

Pentru susținerea activităților din domeniul sănătate, învățământ și servicii pentru populație cum ar fi cele de întreținere corporală, coafor etc.

Granturi între 50.000 € și 500.000 €

Pentru activitățile economice din domeniul industriei alimentare, fabricării produselor textile, articolelor de îmbrăcăminte, calculatoarelor, mijloacelor de transport, prelucrării lemnului, industriei metalurgice etc.

Cofinanțare

Cofinanțare între 5% – 15% pentru componenta de ajutor de minimis.

Cofinanțare între 20% – 75% pentru componenta de ajutor de stat (în funcție de regiune).

Cofinanțare: 5% – 75%

Cheltuieli eligibile

 • Renovare/modernizare a spațiilor de producție/servicii
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice)
 • Echipamente IT
 • Mobilier
 • Instalații de lucru
 • Mijloace de trasport auto necesare activității de producție/servicii
 • Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • Cheltuieli cu transformarea digitală (active necorporale)
 • Cheltuieli pentru consultanță
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare
 • TVA nedeductibil

Cheltuieli neeligibile

 • TVA DEDUCTIBIL
 • Investiții pentru sedii de birouri și birouri administrative
 • Cheltuielile salariale
 • Achizițiile de echipamente second-hand
 • Achiziții în regim de leasing
 • Cheltuieli cu auditul final
 • Cheltuieli cu externalizarea serviciilor GDPR
 • Achiziția de clădiri / spații de producție
 • Construcţii şi instalaţii
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază sau investiții demarate
 • Cheltuieli notariale

Următoarele condiții de eligibilitate trebuie îndeplinite:

Grantul eligibil este maxim de 5 ori cifra de afaceri.

Compania nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Compania nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități

Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Autoritate responsabilă (finanțator) AM – POC / MIPE

Utilizati formularul Contact sa verificăm gratuit dacă firma este eligibila pentru finantare nerambursabila.