Ministerul Finanţelor anunţă că începând cu data de 03.12.2020 se pot înregistra Cereri de acord pentru finanţare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul 2021 bugetul alocat pentru emiterea acordurilor pentru finanțare este de 400.000.000 lei.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, îl reprezintă dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanțare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici la rubrica – Formular întrebări.

Acest demers se realizează în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.703 din data de 05.08.2020 a Hotărârii Guvernului nr.598/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014.

În urma acestei modificări legislative, Ministerul Finanțelor a revizuit și postat pe site-ul său la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014 noile versiuni ale Ghidului solicitantului şi ale Ghidului de plată aprobate prin OMFP nr. 2658/2020.


1. Sesiunea de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, este deschisă. Depunerea este continuă. Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei. Pentru anul 2021 bugetul alocat pentru emiterea acordurilor pentru finanțare este de 1.100.000.000 lei.

2. Pentru operatorii economici care intenționează să depună cereri de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală Ajutor de Stat, organizează întâlniri tehnice în vederea clarificării prevederilor schemei de ajutor de stat, instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea întâlnirilor tehnice se face on-line, Solicitare înâlnire tehnică, aceasta fiind transmisă prin intermediul adresei publicinfo@mfinante.gov.ro.
Operatorii economici interesați au și posibilitatea de a formula întrebări la adresa, Ajutor de stat – Întrebări frecvente.

3. Informațiile cu privire la schemele de ajutor de stat se regăsesc la rubrica “Investitorul informat-Ajutor de stat”

Sursa: Ministerul Finantelor