Performantele UE in materie de inovare continua sa se imbunatateasca

Comisia a publicat ediția din 2022 a Tabloului de bord european privind inovarea, care arată că performanțele UE în materie de inovare au crescut cu aproximativ 10 % din 2015. În comparație cu 2021, în 2022 performanțele în materie de inovare s-au îmbunătățit în 19 state membre și au scăzut în alte opt. În comparație cu media UE, concurenți mondiali precum Australia, Canada, Republica Coreea și Statele Unite continuă să aibă un avantaj în materie de performanță în raport cu UE. Cu toate acestea, UE și-a redus decalajul în materie de performanță față de aceste țări și a depășit Japonia din 2021.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Angajamentul Europei față de inovare este demonstrat de îmbunătățirea continuă a performanțelor sale în materie de inovare. În sprijinul capacității de inovare a Europei, Orizont Europa promovează excelența și sprijină cercetătorii și inovatorii de vârf să impulsioneze schimbările sistemice necesare pentru a asigura o Europă verde, sănătoasă și rezilientă. Tabloul de bord european privind inovarea 2022 demonstrează importanța instituirii unui ecosistem paneuropean de inovare. Noua agendă europeană de inovare recent adoptată va plasa Europa în avangarda noului val de inovații deep-tech și va garanta pătrunderea inovării în toate regiunile Europei, inclusiv în zonele rurale.”

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Autonomia și competitivitatea Europei vor depinde de capacitatea noastră de a deveni lider tehnologic și comercial în domenii strategice precum spațiul, apărarea, hidrogenul, bateriile, cipurile cuantice și calculul de înaltă performanță. Agenda de inovare a Europei, sprijinul pe care îl acordăm întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor inovatoare, alianțele industriale sau PIIEC conduc deja la proiecte deosebit de inovatoare în întreaga Europă. Acesta este modul în care ne transpunem excelența științifică în poziția de lider tehnologic și industrial și în locuri de muncă de calitate în Europa.”

Constatări principale

Pe baza punctajelor obținute, statele membre se încadrează în patru grupe de performanță: lideri în materie de inovare (performanțe de peste 125 % din media UE), inovatori puternici (între 100 % și 125 % din media UE), inovatori moderați (între 70 % și 100 % din media UE) și inovatori emergenți (sub 70 % din media UE). Suedia continuă să fie țara cea mai performantă din UE. Alți lideri în materie de inovare sunt Belgia, Danemarca, Țările de Jos și Finlanda.Figura 1: Performanțele sistemelor de inovare ale statelor membre ale UE

În comparație cu ediția de anul trecut, trei țări și-au schimbat grupa de performanță. Țările de Jos au devenit lider în materie de inovare, Cipru a devenit inovator puternic, iar Estonia – inovator moderat.

În special:

  • Germania, Irlanda, Franța, Cipru, Luxemburg și Austria sunt inovatori puternici, cu performanțe peste media UE.
  • Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Italia, Lituania, Malta, Portugalia și Slovenia sunt inovatori moderați.
  • Bulgaria, Croația, Letonia, Ungaria, Polonia, România și Slovacia sunt inovatori emergenți.

La fel ca în versiunile anterioare ale Tabloului de bord european privind inovarea, pentru mai mulți indicatori au fost utilizate date provizorii pentru a se asigura utilizarea celor mai recente informații. Componența grupelor de performanță ar fi putut fi diferită dacă datele finale ar fi fost disponibile în momentul calculelor, în special atunci când o țară se află foarte aproape de pragul unei grupe de performanță.

Decalajul în materie de inovare al UE persistă. Grupele de performanță tind să fie concentrate geografic, liderii în materie de inovare și cei mai puternici inovatori situându-se în nordul și vestul Europei, iar majoritatea inovatorilor moderați și emergenți în sudul și estul Europei. În cadrul noii agende europene de inovare, adoptată în iulie 2022, Comisia se va concentra pe reducerea decalajului în materie de inovare din UE și pe poziționarea Europei ca actor principal în peisajul mondial al inovării.

Raportul vizează statele membre ale UE și alte câteva țări din Europa și din întreaga lume. În comparație cu anii precedenți, ediția din acest an a inclus trei țări suplimentare, și anume Albania, Chile și Mexic.

Context

Din 2001, Tabloul de bord european privind inovarea oferă o analiză comparativă a performanțelor în materie de inovare în țările UE, în alte țări europene și în țările învecinate din regiune. El evaluează punctele forte și punctele slabe relative ale performanțelor naționale în materie de inovare și ajută țările să identifice domeniile pe care trebuie să le abordeze.

Tabloul de bord european privind inovarea demonstrează angajamentul UE și al statelor sale membre față de o inovare și o cercetare bazate pe excelență, competitive, deschise și orientate către talente. El sprijină elaborarea de politici de consolidare a inovării în Europa și are un rol de informare a factorilor de decizie în contextul global aflat în schimbare rapidă. În plus, cercetarea și inovarea reprezintă o parte esențială a răspunsului coordonat al UE la criza provocată de coronavirus, sprijinind, de asemenea, redresarea durabilă și incluzivă a Europei.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind Tabloul de bord european privind inovarea (EIS) 2022

EIS 2022 – Rezumat în limbile oficiale ale UE

Tabloul de bord european privind inovarea (EIS) 2022 

EIS 2022 – Anexa B (performanță per indicator)

EIS 2022 – Raport privind metodologia

EIS 2022 – Baza de date a țărilor UE și a țărilor învecinate

EIS 2022 – Baza de date a concurenților din UE și de la nivel mondial

EIS 2022 – Profiluri de țară