Programe finantare nerambursabila – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Ministerul Fondurilor Europene a deschis programele de finantare TIC

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Suma alocată:

  • • 555.101.935,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate (34.008.072 Euro rezervă de performanță)
  • • 75.097.813,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) – 4.552.434 Euro rezerva de performanță

Priorități de Investiții

2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și esănătate

  • Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

  1. Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
  2. Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning

  • Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data
  • Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice
  • Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură

Sursa: MFE

Va asteptam la Conferinta Medical Virtual Reality Immersion 2019 din data de 12 Aprilie, 2019 pentru a dezbate impreuna proiecte ce pot fi depuse pentru accesare finantare nerambursabila prin programele mai sus mentionate.

Inregistrare Participanti Conferinta https://www.haptic.ro/conference-medical-virtual-reality-immersion-2019/