Tabloul de bord pentru 2022 al investitiilor industriale in cercetare si dezvoltare din Uniunea Europeana

Ediția 2022 a Tabloului de bord al investițiilor industriale în cercetare și dezvoltare din Uniunea Europeană, publicat de Comisie, arată că industria Europei a revenit pe drumul cel bun în ceea ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare, înregistrând în 2021 o creștere de 8,9 %, comparativ cu nivelul de -2,2 % la care se prăbușise în 2020 pe fondul pandemiei.

UE rămâne liderul mondial în ceea ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare realizate de sectorul autovehiculelor, unde transformarea în direcția adoptării vehiculelor electrice și a digitalizării este în plină desfășurare atât în întreprinderile consacrate, cât și în cele mai noi pe piață. Tabloul de bord arată, de asemenea, amplă diversificare sectorială pentru UE, în special în comparație cu SUA, unde investițiile în cercetare și dezvoltare sunt foarte concentrate în tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC).

La nivel mondial, investițiile în cercetare și dezvoltare ale sectorului privat au crescut puternic peste nivelurile anterioare pandemiei (cu 14,8 % în 2021 față de 2020). Pentru prima dată de la tabloul de bord din 2004, investițiile totale în cercetare și dezvoltare realizate de principalele 2 500 de firme din lume au depășit o mie de miliarde de euro (1 094 miliarde EUR). O schimbare importantă este faptul că toate firmele chineze din tabloul de bord dețin în prezent o cotă puțin mai mare din totalul mondial decât întreprinderile din UE (17,9 % cele din China și, respectiv, 17,6 % cele din UE). Cea mai mare cotă, deținută de firmele din SUA, a crescut la 40,2 % din totalul mondial.

Cursa tehnologică mondială devine și mai strânsă

Tabloul de bord evidențiază intensificarea cursei tehnologice mondiale în cele patru sectoare-cheie, care reprezintă peste trei sferturi din totalul raportat de întreprindere în domeniul cercetării și dezvoltării: producătorii de TIC (22,6 %), industria sănătății (21,5 %), serviciile TIC (19,8 %) și industria autovehiculelor (13,9 %).

Ratele de creștere a cercetării și dezvoltării în întreprinderile din SUA și China – 16,5 % și, respectiv, 24,9 % – au continuat să depășească rata de creștere a întreprinderilor omoloage din UE, din cauza faptului că societățile din tabloul de bord din SUA sunt investitori principali în cercetarea și dezvoltarea din sectorul TIC (atât în calitate de producători, cât și de furnizori de servicii) și din sectorul sănătății, în timp ce firmele chineze din tabloul de bord se află înaintea UE nu numai ca producători de TIC, ci și în domeniul serviciilor TIC. Numărul societăților chineze din tabloul de bord a crescut de peste trei ori în ultimul deceniu (de la 176 în 2011 la 678 în 2021), ceea ce a dus la înlăturarea din tabloul de bord a întreprinderilor din UE și Japonia din sectoare de producție mai tradiționale.

Tendințe și politici încurajatoare

Multe state membre ale UE au actori importanți în domeniul cercetării și dezvoltării în sectoare precum industria aerospațială, industria apărării și industria chimică, pe lângă industria autovehiculelor, a TIC și a sănătății. Primele 1 000 de întreprinderi din UE includ un număr substanțial de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul sănătății și al TIC, care au înregistrat o creștere încurajatoare a cercetării și dezvoltării în 2021. Acesta este un semnal binevenit pentru grupuri-țintă importante ale Noii agende europene pentru inovare, care abordează, printre altele, extinderea și creșterea tehnologiilor profunde emergente și a tehnologiilor revoluționare și declanșează efecte de propagare între sectoare, cu sprijinul Consiliului european pentru inovareStrategia industrială actualizată promovează, de asemenea, politicile de inovare în cadrul bazei industriale extinse din Europa, inclusiv în sectoarele de înaltă tehnologie.

O poziționare bazată pe brevete a întreprinderilor din tabloul de bord în domeniul tehnologiilor verzi și al tehnologiilor economiei circulare arată că întreprinderile din UE și din SUA sunt lideri în domeniul brevetelor cu valoare ridicată, iar UE este, de asemenea, lider în ceea ce privește invențiile relevante pentru circularitate.

Raportul din 2022 analizează, de asemenea, performanța în raport cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) relevante ale ONU. Întreprinderile din UE au obținut cele mai mari punctaje în majoritatea ODD-urilor și au înregistrat progrese față de anul anterior. Dintr-o perspectivă sectorială, întreprinderile din sectorul autovehiculelor și din cel al produselor chimice au înregistrat, în medie, progrese importante în ceea ce privește ODD. Analiza evidențiază, de asemenea, potențialul ridicat al soluțiilor tehnologice profunde pentru a face față provocărilor globale.

Capitalul de risc al întreprinderilor

Ca un nou aspect al strategiilor de inovare corporativă, a fost analizat, de asemenea, capitalul de risc al întreprinderilor (Corporate Venture Capital – CVC). CVC a crescut în ultimii 20 de ani și este utilizat în prezent de două treimi dintre societățile din tabloul de bord. Cercetarea și dezvoltarea și CVC se completează și se sprijină reciproc, în special în domeniul TIC și al sănătății. CVC al societăților din UE reprezintă aproximativ jumătate din cel al societăților din SUA. În plus, 80 % din fondurile provenite de la întreprinderile cu sediul în UE sunt direcționate către întreprinderi nou-înființate cu sediul în SUA, fapt care generează efecte de propagare importante.

Context

Tabloul de bord privind investițiile industriale în cercetare și dezvoltare în UE se publică în fiecare an începând din 2004, aceasta fiind cea de-a 19-a sa ediție. Tabloul de bord furnizează cele mai actuale informații economice și financiare bazate pe cele mai recente conturi auditate publicate ale primilor 2 500 de investitori în cercetare și dezvoltare din lume, inclusiv ale primilor 1 000 de investitori din UE.

Alături de tabloul de bord, Comisia publică Ancheta din 2022 privind tendințele înregistrate de investițiile industriale în cercetare și dezvoltare din UE. Deși datele din tabloul de bord nu indică încă un impact al războiului din Ucraina, raportul de anchetă menționează unele reacții timpurii, cum ar fi întârzierile unor proiecte de cercetare și dezvoltare existente în domeniul aerospațial și al apărării, al construcțiilor, al industriilor de sănătate și al automobilelor. Unele întreprinderi au afirmat, de asemenea, că au demarat noi proiecte de cercetare și dezvoltare ca impact direct al războiului. Ancheta din 2022 privind tendințele înregistrate de investițiile industriale în cercetare și dezvoltare din UE a fost transmisă principalilor 1 000 de investitori în cercetare și dezvoltare din UE din tabloul de bord 2021 și a avut loc în perioada iunie-septembrie 2022.

Pentru informații suplimentare

Tabloul de bord pentru 2022 al investițiilor industriale în cercetare și dezvoltare din Uniunea Europeană

Raport interactiv