Sistemul de protectie a intreprinderilor din UE impotriva concurentei comerciale neloiale

Uniunea Europeană și-a asumat un angajament față de liberul schimb. Cu toate acestea, în cazul în care întreprinderile europene au de suferit de pe urma unor practici neloiale din partea unor țări terțe, cum ar fi importuri care fac obiectul unui dumping sau al unor subvenții, UE poate reacționa prin instrumente de apărare comercială. Este pentru prima dată când Curtea de Conturi Europeană examinează acest domeniu. Comisia Europeană a reușit să se asigure de punerea în aplicare a politicii de apărare comercială, dar mai există loc de îmbunătățiri în ceea ce privește eficacitatea acestei politici, în special pe fondul tensiunilor crescânde în politica privind comerțul internațional.

În virtutea calității sale de membru al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și fidelă propriilor valori, UE și-a luat angajamentul de a respecta un sistem comercial deschis și bazat pe reguli. Comisia Europeană poate utiliza instrumente de apărare comercială pentru a combate practici concurențiale neloiale care contravin normelor internaționale, cum ar fi dumpingul (vânzări la export sub prețul de pe piața țării importatoare) și subvenționarea (ajutor de stat acordat în mod nejustificat pentru produse destinate exportului).

„Comerțul deschis creează oportunități pentru întreprinderile europene atunci când condițiile de concurență sunt echitabile. În cadrul auditului său, Curtea a constatat că Comisia a reușit să apere interesele producătorilor din UE împotriva concurenței neloiale”, a declarat doamna Ildikó GállPelcz, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de raport. „Curtea consideră că întreprinderile europene ar trebui să fie mai bine informate cu privire la această acțiune împotriva practicilor neloiale. În plus, se mai pot aduce îmbunătățiri la nivelul activităților de monitorizare și de prioritizare, în vederea abordării viitoarelor provocări în comerțul internațional.”

De regulă, măsurile de apărare comercială iau forma unor taxe suplimentare menite să compenseze pierderile suportate de către industria din UE ca urmare a practicilor neloiale. UE deține competența exclusivă pentru politica comercială: cu alte cuvinte, Comisia Europeană are responsabilitatea de a efectua anchete și de a impune taxe în numele statelor membre. Potrivit auditorilor, Comisia utilizează în mod activ instrumentele aflate la dispoziția sa, desfășoară anchetele în mod corespunzător și justifică în mod adecvat măsurile pe care le impune. În majoritatea cazurilor, aceste măsuri de apărare se referă mai curând la produse industriale decât la produse de consum, cu excepția notabilă a bicicletelor (atât electrice, cât și standard). Într-adevăr, auditorii au observat că instrumentele de apărare comercială au avut un impact clar pozitiv în sectorul bicicletelor electrice: fără aceste instrumente, producția în Europa probabil ar fi încetat. Mai mult, potrivit auditorilor, instrumentele de apărare comercială au constituit în același timp o sursă de sprijin importantă pentru industria siderurgică, deși într-o măsură mai mică pentru industria panourilor solare. Acest din urmă sector este însă influențat în mare măsură de deciziile luate la nivel politic în legătură cu mediul și cu schimbările climatice.

În general, auditorii recomandă Comisiei să sporească vizibilitatea instrumentelor de apărare comercială, dat fiind că doar câteva industrii le utilizează în prezent: unele sectoare, precum cel siderurgic și cel chimic, sunt bine familiarizate cu instrumentele de apărare comercială, însă acestea sunt mult mai puțin cunoscute în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), existând deci posibilitatea ca acestea să nu solicite măsuri protective atunci când se confruntă cu denaturări ale comerțului. De asemenea, auditorii recomandă Comisiei, în calitate de reprezentantă a UE în comerțul mondial, să îmbunătățească modul în care monitorizează eficacitatea de ansamblu a politicii și să asigure o mai bună prioritizare a acțiunilor sale (de exemplu, în contextul forumului OMC).

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.

Sursa: ECA