IMM-urile din Europa se confrunta cu dificultati majore în a valorifica inovatiile reprezentand fructul cercetarii stiintifice

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit privind programul UE de sprijin pentru inovare oferit întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv întreprinderilor nou-înființate (startup-uri). În special, Curtea va evalua relevanța și eficacitatea „Instrumentului pentru IMM-uri”, care a fost lansat în 2014. De asemenea, Curtea va examina în ce măsură Comisia Europeană a răspuns provocărilor cu care se confruntă IMM-urile cu un înalt potențial de inovare.

IMM-urile din Europa se confruntă cu dificultăți majore în a valorifica inovațiile reprezentând fructul cercetării științifice. Proiectele cu un potențial comercial semnificativ eșuează mult prea des în etapa critică de trecere de la finanțarea publică la cea privată. Pentru a remedia acest decalaj, UE a lansat un instrument special conceput în acest scop, și anume „Instrumentul pentru IMM-uri”, care face în prezent parte din inițiativa-pilot privind Consiliul european pentru inovare.

Scopul acestui instrument este de a dezvolta și a capitaliza potențialul de inovare al IMM-urilor și al întreprinderilor de tip startup prin stimularea comercializării în sectorul privat a rezultatelor cercetării, ajutându-le astfel să introducă pe piață idei de cercetare sub forma unor produse și servicii inovatoare. Bugetul său este de 3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și include totodată sprijin sub formă de îndrumare, de networking și de alte tipuri de asistență în vederea mobilizării unor investiții suplimentare.

Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind sprijinul pentru inovare oferit IMM-urilor de către UE. Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs și sunt concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de programele auditate.

Cu ajutorul acestui instrument, UE urmărește să elimine decalajul în materie de inovare cu care numeroase IMM-uri se confruntă din punctul de vedere al trecerii de la faza de laborator la introducerea pe piață”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de audit. „În cadrul acestui audit, Curtea va evalua cât de bine a fost conceput și gestionat acest instrument.”

În cadrul Comisiei Europene, Direcția Generală Cercetare și Inovare este responsabilă pentru dezvoltarea politicii privind „Instrumentul pentru IMM-uri”, în timp ce Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) are sarcina de a pune în aplicare acest instrument.

Auditul va evalua dacă „Instrumentul pentru IMM-uri” furnizează IMM-urilor sprijinul urmărit și scontat în materie de inovare. În special, Curtea va examina dacă:

  • Instrumentul pentru IMM-uri” este conceput și monitorizat în mod adecvat astfel încât să acopere nevoile IMM-urilor;
  • Comisia a luat măsuri corespunzătoare pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă IMMurile cu un înalt potențial de inovare.

Sursa: ECA