REPowerEU riscand sa nu se ridice la inaltimea ambitiilor

REPowerEU, planul UE de a reduce rapid dependența de combustibilii fosili ruși, de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie la nivelul UE și de a accelera tranziția verde, se poate confrunta cu dificultăți considerabile de ordin practic, avertizează Curtea de Conturi Europeană într-un aviz publicat de curand. Succesul acestui plan va depinde în special de acțiuni complementare de la toate nivelurile și de asigurarea unei finanțări de aproximativ 200 de miliarde de euro.

În urma invaziei Ucrainei de către Rusia, Consiliul European a decis că UE ar trebui să elimine treptat și cât mai curând posibil dependența sa de importurile de gaz, petrol și cărbune din Rusia. În consecință, Comisia Europeană a prezentat planul REPowerEU, care vizează creșterea rezilienței sistemului energetic al UE prin reducerea dependenței de combustibilii fosili și prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie la nivelul UE. Acest obiectiv va fi implementat prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR): capitolele referitoare la REPowerEU din planurile naționale de redresare și reziliență vor include măsuri în sprijinul obiectivului.

„Invadarea Ucrainei de către Rusia a adus în centrul atenției dependența noastră de importurile de gaz, petrol și cărbune și necesitatea absolută ca UE să acționeze și să răspundă rapid la preocupările tot mai mari legate de securitatea energetică”, a declarat doamna Ivana Maletić, membra Curții responsabilă de acest aviz. „Acestea fiind spuse, Curtea consideră că există un risc ca REPowerEU, în forma sa actuală, să nu poată identifica și implementa rapid proiectele strategice ale UE cu impact imediat și maximal asupra securității și independenței energetice a UE.”

Deși propunerea oferă o prezentare exhaustivă a contextului și a principalelor provocări, auditorii atrag atenția asupra mai multor inconsecvențe în modul în care a fost conceput REPowerEU. Pe de o parte, obiectivul REPowerEU privește UE în ansamblul său, dar, pe de altă parte, MRR este implementat prin măsuri propuse de statele membre. Auditorii avertizează că o astfel de situație atrage riscul ca provocările care vor apărea să nu poată fi abordate de manieră strategică și ca proiecte de importanță strategică pentru UE în ansamblu să nu fie finanțate prin REPowerEU.

Comisia a estimat că investițiile suplimentare pentru REPowerEU – și, în special, pentru eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia până în 2027 – s-ar ridica la 210 miliarde de euro. Or, finanțarea totală suplimentară pusă la dispoziție este de numai 20 de miliarde de euro. Celelalte surse de finanțare nu se află sub controlul Comisiei și depind de disponibilitatea statelor membre de a utiliza împrumuturile rămase din MRR sau de a transfera fonduri de la alte politici ale UE, în special de la coeziune și dezvoltare rurală. Prin urmare, auditorii avertizează că valoarea totală a finanțării efectiv disponibile riscă să nu fie suficientă pentru a acoperi nevoile de investiții estimate.

Modul în care este preconizată distribuirea fondurilor către statele membre ridică de asemenea probleme, mai arată auditorii. Întrucât fondurile vor fi distribuite proporțional cu cele utilizate inițial pentru MRR, acestea nu vor reflecta nici provocările curente și obiectivele REPowerEU, nici nevoile specifice ale statelor membre. Faptul că nu a fost fixat un termen-limită specific pentru transmiterea capitolelor privind REPowerEU reduce șansele de a se identifica și a se promova proiecte transfrontaliere. Lipsa oricărei analize comparative limitează perspectiva strategică cu privire la ce proiecte au cel mai ridicat potențial de a contribui la securitatea și independența energetică a UE.

În avizul său, Curtea subliniază o serie de alte deficiențe ale planului REPowerEU, inclusiv în ceea ce privește raportarea, monitorizarea și evaluările, precum și transmiterea și evaluarea capitolelor referitoare la REPowerEU.

Informații generale
La 18 mai 2022, Comisia Europeană a prezentat planul REPowerEU, o foaie de parcurs în vederea construirii unui sistem energetic mai rezilient și a unei adevărate uniuni energetice prin eliminarea dependenței de combustibilii fosili, prin diversificarea aprovizionării cu energie la nivelul UE și prin accelerarea tranziției către o energie curată. Măsurile prevăzute în planul REPowerEU sunt menite să răspundă acestor ambiții, prin economii de energie, prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, prin dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile care să înlocuiască combustibilii fosili pentru locuințe, industrie și generarea de energie electrică, precum și prin producția de energie curată.

Avizul publicat astăzi urmărește să evalueze concepția de ansamblu a REPowerEU, caracterul adecvat al modificărilor propuse și riscurile potențiale legate de punerea în aplicare. Avizul nr. 04/2022 este disponibil pe site-ul Curții Europene de Conturi.

Sursa: ECA