05/07/2017

PRIVACY POLICY & PROTECTIA DATELOR

Datele de informare în conformitate cu și în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a persoanelor astfel de date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În conformitate cu Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și alte modificări, dorim să vă oferim informațiile necesare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat.

Această declarație de confidențialitate nu ar trebui considerată ca fiind aplicabilă altor site-uri care pot deveni accesibile în final prin link-uri de pe site-uri în domeniul Operatorului, care nu ar trebui să fie considerate în niciun fel responsabil pentru site-urile terților. Aceasta este o declarație de confidențialitate prezentată în conformitate cu Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pentru a identifica cerințele minime pentru colectarea datelor prin intermediul datelor personale on-line și, în special, metodele, calendarul și natura informațiilor pe care controlorii ar trebui să le furnizeze utilizatorilor atunci când se conectează la pagini web, indiferent de scopul unei astfel de conexiuni.

Operatorul de date

Administratorul de date, în conformitate cu articolul 28 din Codul de protecție a datelor cu caracter personal, este HAPTIC R & D CONSULTING SRL, cu acționar unic, a cărui activitate unică este gestionarea și coordonarea activității societății, cu sediul: Aricestii Rahtivani, PRAHOVA, CP 107028 – ROMANIA, capital social 200 LEI, J29 / 1175/2017, CUI 37619708 – email: info@haptic.ro

Tipurile de date prelucrate

Datele personale și de identificare.
Datele personale, inclusiv orice informație referitoare la o persoană, identificată sau identificabilă, chiar indirect, prin trimitere la orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală; Datele de identificare, datele personale care permit identificarea directă a persoanei (cum ar fi, dar fără a se limita la: numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.).

Date de navigație
Sistemele computerizate și procedurile software utilizate pentru a opera acest site în timpul funcționării normale a unor date cu caracter personal a căror transmitere este implicată în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Aceasta implică informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu identificarea personală, dar care, prin natura sa, ar permite, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorului. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care accesează site-ul, precum și identificatorul resurselor uniforme (URI) al resurselor solicitate, timpul de solicitare, metoda folosită pentru trimiterea cererii serverul, dimensiunea fișierului obținut Ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului la server (succes, eroare etc.), precum și alți parametri legați de sistemul de operare al utilizatorilor și de mediul IT. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili răspunderea în cazuri ipotetice de criminalitate informatică împotriva site-ului.

Datele furnizate în mod voluntar de către utilizator
E-mailurile selective, explicite și voluntare ale adreselor listate pe acest site și / sau completarea formularelor de colectare a datelor implică reținerea ulterioară a adresei expeditorului necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și orice alte date personale furnizate.

Informație specifică.
Informațiile specifice pot fi prezente pe paginile site-ului în legătură cu anumite servicii sau prelucrarea datelor furnizate de utilizator.

COOKIE
Consultați politica de cookie-uri în următorul link.

Scopurile prelucrării datelor pentru care se acordă consimțământul la solicitarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele furnizate în mod voluntar în timpul finalizării formularelor de colectare a datelor și / sau a trimiterii de e-mailuri vor fi supuse procesării datelor în următoarele scopuri:

A) prelucrarea datelor despre:
– Completarea formularelor de colectare a datelor pentru contacte și / sau participarea la concursuri, competiții, jocuri, oferirea de premii; – Activități administrative și contabile legate de acordarea de premii. În scopul aplicării dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea efectuată în scopuri administrative și contabile este legată de activitățile desfășurate prin natură organizațională, administrativă, financiară sau contabilă, indiferent de natura datelor prelucrate.

B) prelucrarea datelor (până la retragerea consimțământului):
– Sub rezerva aprobării prealabile, pentru marketing direct, cercetare de piață sau alte cercetări comerciale și de vânzări directe, să primească – prin mijloace automate, e-mailuri, telefax, MMS (Serviciu de mesaje multimedia) sau alte tipuri de mesaje precum și prin telefon, de către operatori și pe suport hârtie – material informativ pentru măsurarea satisfacției clienților, a materialelor promoționale și materialelor publicitare sau a materialelor privind evenimentele și inițiativele organizate de HAPTIC R & D CONSULTING SRL – cu unicul acționar.

Metode de procesare – retenție

Prelucrarea se efectuează în mod automat și manual, prin mijloace și instrumente concepute pentru a garanta o maximă securitate și confidențialitate, de către persoanele desemnate în acest scop în conformitate cu articolul 31 și următoarele. următoarele. Din Legea legislativă nr. 196/03. Datele vor fi păstrate pentru o perioadă care nu depășește acelea pentru care datele au fost colectate și prelucrate ulterior.

Motive pentru comunicare și diseminare

Datele dvs. care fac obiectul prelucrării nu vor fi difuzate și pot fi trimise societăților care sunt legate de contract cu HAPTIC R & D CONSULTING SRL – cu acționar unic în străinătate și în cadrul Uniunii Europene, în limitele și în limitele prevăzute de articolul 42 din Decretul legislativ nr. . 196/2003. Datele cu caracter personal pot fi trimise în străinătate, în țări din afara UE, în scopul și în măsura prevăzută la articolele 43 și 44 (b) din Decretul legislativ nr. 196/2003 pentru a fi în conformitate cu obligațiile contractuale sau aferente. Datele pot fi trimise terților care aparțin următoarelor categorii:

Furnizori de servicii de administrare a serviciilor IT utilizate de HAPTIC R & D CONSULTING SRL – acționar unic și pentru rețele de telecomunicații (inclusiv e-mail);

Companiile care au încheiat parteneriate cu HAPTIC R & D CONSULTING SRL.

Birouri sau companii ca parte a asistenței sau consilierii;

Autoritățile competente să execute obligațiile legale și / sau regulamentele organismelor publice la cerere.

Entitățile aparținând categoriilor de mai sus sunt considerate responsabile pentru prelucrarea datelor sau care acționează în mod independent pentru prelucrarea datelor. Lista persoanelor responsabile este actualizată constant, disponibilă la HAPTIC R & D CONSULTING SRL – cu un asociat unic la Aricestii Rahtivani, Prahova, CP 107028, ROMANIA și la cerere la info@haptic.ro.

Natura furnizării și refuzului de date

Cu excepția celor specificate în legătură cu datele de navigație, utilizatorul este liber să furnizeze date cu caracter personal. Furnizarea de date pentru scopurile menționate