Nantes este Capitala europeana a inovarii 2019

Orașul Nantes, situat în nord-vestul Franței, este Capitala europeană a inovării 2019, a anunțat astăzi Comisia, în cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării. Titlul a fost acordat orașului Nantes ca recunoaștere a capacității sale remarcabile de a valorifica inovarea pentru a îmbunătăți viața locuitorilor săi și a modelului său de guvernanță deschis și colaborativ. Titlul este însoțit de un premiu în bani în valoare de 1 milion de euro, finanțat din programul Orizont 2020, programul UE pentru cercetare și inovare. Celelalte cinci orașe din clasament – Anvers (Belgia), Bristol (Regatul Unit), Espoo (FI), Glasgow (UK) și Rotterdam (Țările de Jos) au primit fiecare câte 100 000 EUR pentru a-și promova și a-și extinde practicile de inovare.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Orașele europene arată lumii întregi cum să combine inovarea – pentru a îmbunătăți reziliența urbană și durabilitatea – cu procese democratice favorabile incluziunii și cu o guvernanță deschisă. Nantes se distinge ca un excelent exemplu al modului în care un oraș își poate implica cetățenii în abordarea unor provocări precum eficiența energetică, îmbătrânirea populației, transformarea digitală și incluziunea socială. Iată cum lucrează inovarea în beneficiul cetățenilor.”

Johanna Rolland, primarul orașului Nantes și președintele Nantes Métropole, a declarat: „Inovarea prin toți și pentru toți se află în centrul politicilor noastre. De aceea sunt onorată să primesc premiul „Capitala europeană a inovării” pentru 2019. Pentru mine, este recunoașterea calității dialogului nostru cu cetățenii și a dinamismului ecosistemului nostru de inovare metropolitană.”

Nantes este al cincilea oraș care câștigă premiul, al doilea după Barcelona din categoria orașelor care nu sunt capitale. Orașul a elaborat o viziune și o practică de guvernanță deschisă, practicând un dialog constant cu cetățenii, cu asociațiile și cu experții. El găzduiește, de asemenea, o comunitate prosperă în domeniul digital și întreprinderi nou-înființate foarte active, care contribuie la dezvoltarea și implementarea politicilor publice.

Printre politicile și proiectele emblematice ale orașului Nantes se numără:

  • „Marile dezbateri” cu locuitorii, pentru a discuta subiecte precum tranziția energetică: inițiativa a implicat peste 55 000 de participanți și a avut ca rezultat o foaie de parcurs pentru 2018 cu 33 de angajamente ambițioase, monitorizate de o comisie formată din cetățeni independenți și părți interesate.
  • „15 locuri de reinventat” (și sute de inițiative cetățenești similare): o selecție competitivă a ideilor prezentate de către cetățeni, care a dus, de exemplu, la transformarea unei capele neutilizate într-o crescătorie urbană de ciuperci, la crearea unei platforme de sensibilizare cu privire la politica „zero deșeuri” și la înființarea unei cantine de solidaritate într-un fost restaurant, unde voluntarii gătesc pentru cei nevoiași.
  • „Nantes City Lab”, care îi ajută pe inventatori să testeze noi soluții în viața reală, furnizând infrastructuri fizice și digitale, cum ar fi o casă socială imprimată 3D realizată în numai 3 zile sau o navetă autonomă alimentată exclusiv de la un drum solar.
  • „Fabrica de creație”, un sistem de sprijin pentru industriile culturale și creative, și „Fabrica de ecoinovare”, un program care selectează proiecte precum colectarea biodeșeurilor de la restaurante și birouri cu ajutorul unei remorci de bicicletă, pentru a fi compostate în zonă.
  • Programul „Nantes – capitala tehnologică a Franței”, care stimulează activitatea și expansiunea întreprinderilor nou-înființate, atragerea de talente și tehnologiile revoluționare, permițând coordonarea și promovarea ecosistemului de inovare regional.
  • „Ecossolies”, o rețea care reunește membri privați și publici care dezvoltă inițiative în domeniul economiei sociale și solidare și promovează cele mai bune soluții de inovare socială, cum ar fi proiectul Hacoopa pentru cazarea vârstnicilor sau asociația Bout’ à Bout, care are ca scop reducerea impactului recipientelor din sticlă uzate. De asemenea, există „MySMARTLife”, un proiect european inovator privind soluțiile inteligente pentru tranziția urbană.

Context

Ediția din acest an a concursului „Capitala europeană a inovării” a fost lansată în februarie 2019. Participarea a fost deschisă orașelor cu peste 100 000 de locuitori din statele membre ale UE și din țările asociate la programul Orizont 2020. Și-au înregistrat participarea 28 de orașe din 16 țări. Un juriu independent de înalt nivel format din experți din diverse universități, întreprinderi, precum și din sectorul nonprofit și din cel civil a selectat câștigătorul și următoarele cinci orașe din clasament.

Criteriile de atribuire – experimentarea, implicarea, extinderea, capacitarea – analizează modul în care orașele utilizează inovarea și noile tehnologii pentru a răspunde provocărilor societale, pentru a implica în procesele lor decizionale marile comunități locale și pentru a îmbunătăți viața locuitorilor.

Prima ediție a concursului a avut loc în 2014. Printre câștigătorii anteriori se numără Barcelona (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017) și Atena (2018). Premiile sunt acordate în cadrul programului Orizont 2020, programul-cadru de cercetare și inovare al UE. Următoarea ediție a premiilor „Capitala europeană a inovării” urmează să fie lansată în primul trimestru al anului 2020.

Pentru mai multe informații

Premiile „Capitala europeană a inovării”

Zilele cercetării și inovării europene

Sursa: Comisia Europeana