„NEB LAB” cu noi proiecte si un apel catre proiecte si un apel catre prieteni

Comisia lansează NEB LAB: un „grup de reflecție și de acțiune” pentru ca noul Bauhaus european să devină o realitate prin proiecte concrete și tangibile. Prin conectarea comunității tot mai mare din jurul inițiativei și prin schimbul de idei, grupul va duce la realizarea pe teren a unor schimbări frumoase, sustenabile și favorabile incluziunii.

Lansarea „NEB LAB” începe cu un apel către prietenii noului Bauhaus european, pentru implicarea mai directă în NEB a întreprinderilor și a actorilor publici, cum ar fi regiunile, satele și orașele.

Proiectele NEB LAB care debutează deja astăzi includ dezvoltarea unor instrumente de etichetare în cadrul noului Bauhaus european, activități privind condițiile cadrului de reglementare și un sondaj în rândul societăților de construcții, arhitecților, urbaniștilor și altor actori, pentru a identifica obstacolele în calea punerii în aplicare a proiectelor NEB în sectorul construcțiilor și al locuințelor.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Noul Bauhaus european este o mișcare care capătă amploare și care conectează oameni în domenii precum cultura, educația, artele, știința și arhitectura pentru a face schimb de idei inovatoare și pentru a demara proiecte frumoase, sustenabile și favorabile incluziunii care să ne îmbunătățească viața de zi cu zi. NEB LAB oferă un loc central de întâlnire pentru ca și mai multe dintre aceste conexiuni să aibă loc. Va contribui la construirea bazelor pentru mai multe schimbări reale pe teren.”

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat în legătură cu acest subiect: “„NEB LAB reprezintă ocazia perfectă de a pune în practică gândirea care stă la baza noului Bauhaus european, implicând o gamă cât mai largă de părți interesate în elaborarea unor contribuții practice și durabile la inițiativă. Invit comunitatea din ce în ce mai mare a NEB să participe și, în special, regiunile, municipalitățile și alți actori publici să devină „prieteni ai noului Bauhaus european” și să colaboreze cu noi pentru bunăstarea comunităților din regiunile și orașele europene.”

De asemenea, Comisia va anunța astăzi câștigătorul concursului internațional de arhitectură pentru o nouă clădire care va găzdui 400 de cercetători la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei din Sevilla, Spania. Este prima competiție de acest tip care este legată în mod explicit de inițiativa noul Bauhaus european. Acest loc va deveni o evidență a conectivității urbane și sociale, a bunăstării în mediul de lucru și a ecologiilor și economiilor viitorului la nivel local și mondial. Propunerea câștigătoare va fi anunțată aici în jurul orei 12:50 CET.

Extinderea comunității și stimularea schimbării pe teren

Apelul către prietenii noului Bauhaus european răspunde cererii din partea entităților publice (cum ar fi municipalitățile), organizațiilor politice și întreprinderilor de a fi implicate într-un mod mai structurat în inițiativa NEB. Începând de astăzi, apelul este deschis entităților care își asumă angajamentul față de valorile noului Bauhaus european, și anume sustenabilitatea, estetica și incluziunea. Prietenii se vor alătura unei comunități existente formate din peste 450 de parteneri oficiali, membri ai mesei rotunde la nivel înalt, puncte de contact ale guvernelor naționale, precum și câștigători și finaliști ai premiilor „Noul Bauhaus european”.

Începând cu această comunitate, NEB LAB va acționa ca incubator pentru a conecta oamenii și pentru a învăța din experiențele celorlalți. Astăzi încep mai multe proiecte ale NEB LAB:

  • un proiect privind „strategia de etichetare”, care invită experți, cadre universitare și profesioniști în materie de sustenabilitate, incluziune și estetică să contribuie la construirea unei busole și a unor cadre de evaluare care vor contribui la asigurarea faptului că proiectele sunt bine aliniate la valorile noului Bauhaus european;
  • un proiect de „analiză și experimentare” pentru a explora modul în care cadrul de reglementare, de la nivel local la nivel european, poate sprijini dezvoltarea proiectelor noului Bauhaus european. În prezent este deschis până la 30 iunie 2022 un sondaj pentru a cartografia provocările și oportunitățile cu care se confruntă practicienii;
  • două proiecte de „finanțare inovatoare”: unul se axează pe finanțarea participativă și pe finanțarea publică, iar celălalt pe finanțarea în comun cu sectorul filantropiei. Aceste proiecte vor explora soluții inovatoare de finanțare pentru proiectele din cadrul noului Bauhaus european. Toți cei interesați de finanțarea inovatoare sunt invitați să se implice prin împărtășirea opiniilor și experiențelor lor.

Aceste proiecte se adaugă la activitatea în curs de desfășurare de promovare a transformării locurilor de învățare, precum și la cele trei apeluri pentru a sprijini cetățenii, orașele și localitățile să integreze proiectul noul Bauhaus european în comunitățile lor.

Sunt, de asemenea, în curs de desfășurare trei proiecte ale NEB Lab, aflate sub responsabilitatea comunității, cu mai multe informații pe site-ul web al NEB Lab începând de astăzi:

Context

Noul Bauhaus european este un proiect economic, cultural și de mediu, menit să îmbine designul, sustenabilitatea, accesibilitatea, caracterul abordabil și investițiile pentru a contribui la realizarea Pactului verde european.

Lansat de președinta von der Leyen cu ocazia discursului său din 2020 privind starea Uniunii, noul Bauhaus european a fost proiectat în comun cu mii de oameni și de organizații din întreaga Europă și din afara ei.

Pentru informații suplimentare

Site-ul web al NEB Lab

Pagina web a noului Bauhaus european