Fondul pentru inovare: UE investeste 1,8 miliarde EUR pentru proiecte în domeniul tehnologiilor curate

UE investește astăzi peste 1,8 miliarde EUR pentru 17 proiecte inovatoare la scară largă în domeniul tehnologiilor curate, prin intermediul celei de-a treia runde de proceduri de atribuire în cadrul Fondului pentru inovare. Granturile vor fi plătite din Fondul pentru inovare, cu scopul de a contribui la introducerea de tehnologii revoluționare pe piață în sectorul industriilor energointensive, al hidrogenului, al energiei din surse regenerabile, al infrastructurii de captare și stocare a dioxidului de carbon, precum și în sectorul fabricării de componente-cheie pentru stocarea energiei și pentru producția de energie din surse regenerabile. Proiectele selectate sunt amplasate în Bulgaria, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Polonia și Suedia.

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans a declarat: „Granturile de astăzi sprijină întreprinderile inovatoare din întreaga Europă să dezvolte tehnologiile de vârf de care avem nevoie pentru realizarea tranziției verzi. Fondul pentru inovare este un instrument important pentru extinderea inovațiilor din sectorul hidrogenului din surse regenerabile și a altor soluții pentru industria europeană. Comparativ cu prima rundă de plăți, fondurile disponibile au crescut cu 60 %, ceea ce ne-a permis să dublăm numărul de proiecte sprijinite. Este un impuls important pentru decarbonizarea industriei energointensive din Uniunea Europeană.”

Cele 17 proiecte au fost selectate în cadrul celei de a doua cereri de propuneri de proiecte la scară largă, adică proiecte cu costuri de capital mai mari de 7,5 milioane EUR. Proiectele au fost evaluate de experți independenți pe baza capacității lor de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, comparativ cu tehnologiile tradiționale, și de a duce inovarea dincolo de stadiul actual al tehnologiei, fiind totodată suficient de mature pentru a fi implementate. Printre celelalte criterii de selecție se numără potențialul de scalabilitate și rentabilitatea proiectelor.

Proiectele selectate acoperă o gamă largă de sectoare care contribuie la eforturile de decarbonizare ale UE, cum ar fi producția, distribuția și utilizarea hidrogenului verde, transformarea deșeurilor în hidrogen, energia eoliană offshore, fabricarea de module fotovoltaice, stocarea și reciclarea bateriilor, captarea și stocarea dioxidului de carbon, combustibilii de aviație durabili și biocombustibilii avansați. Împreună, acestea au potențialul de a economisi 136 milioane de tone de echivalent de CO2 în primii 10 ani de funcționare.

În plus, Banca Europeană de Investiții va selecta până la 20 de promițătoare, dar încă insuficient de mature pentru a beneficia de un grant, în vederea acordării asistenței pentru dezvoltare de proiecte. Acestea vor fi anunțate în ultimul trimestru al anului 2022.

Prezentarea pe scurt a proiectelor

Industrii energointensive:

Ciment (4 proiecte): Unul dintre proiecte, derulat în Germania, va implementa un proces de a doua generație de captare a dioxidului de carbon provenit din oxicombustie la o fabrică de ciment și îl va furniza ca materie primă pentru a fi transformat ulterior în metanol sintetic. Un alt proiect, derulat în Polonia, va crea un lanț complet de captare și stocare a dioxidului de carbon, începând de la captarea și lichefierea CO₂ la o fabrică de ciment, până la stocarea acestuia în situri offshore. Un al treilea proiect va capta emisiile de CO₂ provenite din gazele de evacuare produse în timpul producției de var și le va depozita permanent în formațiuni geologice offshore situate în Franța. În fine, cel de-al patrulea va fi primul proiect de lanț complet de captare și stocare a dioxidului de carbon din Bulgaria și va face legătura între instalațiile de captare a CO₂ de la o fabrică de ciment și situl offshore de stocare permanentă a acestuia, un zăcământ de gaze epuizat din Marea Neagră, prin intermediul unui sistem de conducte terestre și offshore.

Produse chimice (3 proiecte): Unul dintre proiecte, desfășurat în Finlanda, va consta în reciclarea chimică a materialelor plastice care urmează să fie utilizate ca materie primă pentru rafinării. Un alt proiect, derulat în Suedia, va consta în construirea primei instalații de producere a metanolului capabilă să transforme CO₂, fluxurile de reziduuri, hidrogenul din surse regenerabile și biogazul în metanol. Un alt proiect, situat tot în Suedia, va produce o nouă fibră din celuloză pentru a înlocui poliesterul în aplicațiile textile.

Hidrogen (3 proiecte): Unul dintre proiecte, derulat în Țările de Jos, va produce, va distribui și va utiliza hidrogenul verde prin intermediul unui electrolizor alimentat cu energie eoliană offshore. Un alt proiect va produce anual 15 500 de tone de hidrogen din surse regenerabile. Al treilea va prelucra fluxurile de deșeuri solide nereciclabile și le va transforma, în principal, în hidrogen.

Rafinării (2 proiecte): Unul dintre proiecte, desfășurat în Norvegia, va consta în construirea și exploatarea primei instalații de producție de biocombustibili de substituție la scară comercială din lume, care va transforma deșeurile forestiere în biocombustibili avansați de a doua generație și în cărbuni din biomasă. Al doilea proiect, derulat în Suedia, va consta în construirea unei instalații la scară largă pentru producția de combustibili sintetici de aviație durabili, utilizând CO₂ captat la o centrală de producere combinată de energie electrică și energie termică (CHP).

Fabricarea de componente pentru stocarea energiei sau pentru producția de energie din surse regenerabile (3 proiecte): Unul dintre proiecte, implementat în Polonia, va consta în crearea unei uzine de producție a unor sisteme inovatoare de baterii electrochimice care să asigure stocarea pe termen scurt a energiei electrice. Un alt proiect, desfășurat în nordul Franței, va consta în construirea unei uzine de producere a energiei fotovoltaice bazată pe tehnologii inovatoare de heterojoncțiune. Un al treilea proiect, derulat tot în Franța, va consta în construirea unei fabrici de reciclare a bateriilor cu litiu-ion (Li-Ion) în cadrul complexului de la Dunkerque pentru a produce și a rafina masa neagră, oferind astfel acces la o sursă secundară de materii prime pentru baterii.

Energia din surse regenerabile: Un proiect, situat în partea germană a Mării Nordului, va consta în construirea și exploatarea unui parc eolian offshore, care va implementa soluții inovatoare în materie de turbine și de hidrogen.

Infrastructura de captare și stocare a dioxidului de carbon: Un proiect, derulat în Islanda, va consta în construirea unui terminal terestru, extrem de scalabil, pentru stocarea minerală a carbonului, cu o capacitate totală de stocare estimată la 880 de milioane de tone de CO₂.

Context

Fondul pentru inovare, cu venituri de peste 38 de miliarde EUR până în 2030 din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de carbon și să ofere întreprinderilor din UE avantajul primului venit, astfel încât acestea să devină lideri mondiali în domeniul tehnologiei.

Prima cerere de proiecte la scară largă a acordat granturi în valoare de 1,1 miliarde EUR pentru 7 proiecte în sectorul industriilor energointensive, al hidrogenului, al captării, utilizării și stocării dioxidului de carbon, precum și în sectorul energiei din surse regenerabile. 15 proiecte au beneficiat de asistență pentru dezvoltare.

Datorită creșterii cu 60 % a fondurilor disponibile, comparativ cu prima rundă a Fondului pentru inovare, putem sprijini în prezent un număr de peste două ori mai mare de proiecte. De asemenea, vom extinde acoperirea geografică la mai multe țări, inclusiv la Europa de Est, și am accelerat procesul de depunere și de evaluare a proiectelor.

În prezent, proiectele selectate în cadrul acestei a doua cereri de propuneri vor începe să își pregătească acordurile individuale de grant cu Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), care este agenția de implementare a fondului. Aceste proiecte ar trebui să fie finalizate în ultimul trimestru al anului 2022, permițând astfel Comisiei să adopte decizia corespunzătoare de acordare a granturilor și să demareze procedura de distribuire a acestora.

În toamnă, Comisia va lansa cea de-a treia cerere de proiecte la scară largă. După cum s-a anunțat în Planul REPowerEU, finanțarea disponibilă va fi dublată la aproximativ 3 miliarde EUR pentru a sprijini și mai mult independența UE față de combustibilii fosili din Rusia. Proiectele care nu au fost selectate în cadrul cererilor de propuneri anterioare sunt încurajate să participe din nou.

În iulie 2021, Comisia a propus, ca parte a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”, suplimentarea Fondului pentru inovare, care beneficiază în prezent de 450 de milioane de certificate din cadrul ETS existent în perioada 2021-30, cu 50 de milioane de certificate din ETS existent și cu 150 de milioane de certificate din noul sistem care acoperă emisiile generate de transportul rutier și de clădiri. De asemenea, în cadrul propunerii, certificatele care ar urma să fie alocate gratuit sectoarelor industriale acoperite de mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon ar putea fi licitate și adăugate la acest fond.

Pentru informații suplimentare 

Descrierea proiectelor la scară largă selectate

Site-ul web al Fondului pentru inovare

Proiecte la scară largă ale Fondului pentru inovare

Câștigătorii primei cereri de proiecte la scară largă
Câștigătorii primei cereri de proiecte la scară mică
Propunere de revizuire a Directivei EU ETS
Îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european