Angajament privind consumul verde

Comisia Europeană lansează noul său angajament privind consumul verde, prima inițiativă prezentată în cadrul Noii agende privind consumatorii. Angajamentul privind consumul verde face parte din Pactul climatic european, care este o inițiativă la nivelul UE prin care cetățenii, comunitățile și organizațiile sunt invitate să participe la acțiuni în domeniul climei și să construiască o Europă mai verde. Prin semnăturile lor, întreprinderile promit să își accelereze contribuția la o tranziție verde. Angajamentele au fost elaborate în cadrul unui efort comun al Comisiei și al întreprinderilor. Scopul lor este de a accelera contribuția întreprinderilor la o redresare economică durabilă și de a consolida încrederea consumatorilor în performanța de mediu a întreprinderilor și a produselor. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal și Renewd sunt primele întreprinderi inovatoare care participă la acest proiect-pilot. Funcționarea angajamentelor privind consumul verde va fi evaluată peste un an, înainte de a se lua următoarele măsuri.

Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a declarat: „Responsabilizarea consumatorilor pentru a face alegeri verzi – aceasta ne-am propus să facem toamna trecută, când am publicat Noua agendă privind consumatorii. Pentru a face alegeri în cunoștință de cauză, consumatorii au nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește amprenta de carbon și sustenabilitatea produselor. Aceasta este esența inițiativei de astăzi. Prin urmare, salut călduros participarea celor cinci întreprinderi la angajamentul verde și le felicit pentru angajamentul lor de a depăși ceea ce este prevăzut de lege. Aștept cu interes să colaborez cu mult mai multe întreprinderi, astfel încât să putem stimula și mai mult consumul durabil în UE”.

Angajamentul privind consumul verde se bazează pe un set de cinci angajamente principale. Pentru a participa, întreprinderile trebuie să se angajeze să adopte măsuri ambițioase pentru a-și îmbunătăți impactul asupra mediului și pentru a-i ajuta pe consumatori să facă achiziții mai durabile. Întreprinderile trebuie să ia măsuri concrete în cel puțin trei dintre cele cinci domenii de angajament și trebuie să dovedească progresele înregistrate cu ajutorul unor date pe care, ulterior, să le facă publice. Fiecare întreprindere care își asumă angajamente va colabora cu Comisia în deplină transparență pentru a se asigura că progresele sunt fiabile și verificabile. Cele cinci domenii principale de angajament sunt următoarele:

  1. calcularea amprentei de carbon a întreprinderii, inclusiv a lanțului său de aprovizionare, utilizând metodologia de calcul sau sistemul de management de mediu care au fost elaborate de Comisie, și instituirea unor procese adecvate de diligență necesare pentru a realiza reduceri ale amprentei în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris;
  2. calcularea amprentei de carbon a anumitor produse emblematice ale întreprinderii, utilizând metodologia aprobată de Comisie, și realizarea anumitor reduceri ale amprentei pentru produsele selectate și comunicarea către publicul larg a progreselor înregistrate;
  3. creșterea vânzărilor de produse sau servicii durabile în cadrul vânzărilor totale ale întreprinderii sau ale părții sale de activitate selectate;
  4. angajarea unei părți din cheltuielile aferente relațiilor publice corporative pentru promovarea practicilor durabile, în concordanță cu punerea în aplicare de către Comisie a politicilor și a acțiunilor Pactului verde european;
  5. asigurarea faptului că informațiile furnizate consumatorilor cu privire la amprentele de carbon ale întreprinderii și ale produselor sunt ușor de accesat, precise și clare și actualizarea acestor informații în urma oricăror reduceri sau creșteri ale amprentei de carbon.

Inițiativa Angajamentul privind consumul verde se axează pe produsele nealimentare și este complementară Codului de conduită care se va lansa mâine, 26 ianuarie, ca parte a strategiei De la fermă la consumator. Codul de conduită va reuni părțile interesate din sistemul alimentar pentru a-și asuma angajamente în ceea ce privește practicile comerciale și de comercializare responsabile.

Etapele următoare

Orice întreprindere din sectoarele nealimentare, precum și întreprinderile din sectorul comerțului cu amănuntul care vând atât produse alimentare, cât și nealimentare interesate să adere la angajamentul verde pot contacta Comisia Europeană înainte de sfârșitul lunii martie 2021.

Această fază-pilot inițială a angajamentului privind consumul verde va fi finalizată până în ianuarie 2022. Înainte de a se lua următoarele măsuri, în consultare cu întreprinderile participante, cu organizațiile relevante ale consumatorilor și cu alte părți interesate, se va efectua o evaluare a funcționării angajamentului.

Context

Tranziția verde este una dintre prioritățile-cheie ale Noii agende privind consumatorii, menită să asigure punerea la dispoziția consumatorilor pe piața UE a unor produse durabile și a unor informații mai bune pentru a putea face alegeri în cunoștință de cauză. Având în vedere rolul-cheie pe care industria și operatorii comerciali îl îndeplinesc în amonte, este esențial ca propunerile legislative să fie completate cu inițiative voluntare, fără caracter de reglementare, adresate pionierilor din industrie care doresc să sprijine tranziția verde. Angajamentul verde este una dintre inițiativele fără caracter de reglementare ale Noii agende privind consumatorii.

Angajamentul privind consumul verde este una dintre inițiativele pe care Comisia le întreprinde pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri mai durabile. O altă inițiativă este propunerea legislativă privind justificarea mențiunilor „ecologic”, pe care Comisia o va adopta în cursul anului 2021. Această inițiativă va obliga întreprinderile să își justifice afirmațiile cu privire la amprenta ecologică a produselor și serviciilor lor prin utilizarea unor metode standard de cuantificare a acestora. Scopul este ca aceste afirmații să fie fiabile, comparabile și verificabile peste tot în UE, evitând astfel dezinformarea ecologică – „greenwashing” (aceasta înseamnă că întreprinderile dau o impresie eronată cu privire la impactul lor asupra mediului). Cumpărătorii și investitorii comerciali ar urma să ia decizii mai durabile, iar consumatorii ar avea mai multă încredere în etichetele ecologice și informațiile privind protecția mediului.

Pactul climatic european, adoptat la 9 decembrie 2020, își propune să contribuie la difuzarea de informații fiabile din punct de vedere științific cu privire la acțiunile climatice și să ofere sfaturi practice pentru alegerile din viața de zi cu zi. Acesta va sprijini inițiativele locale și va încuraja asumarea de angajamente în materie de acțiuni climaticela nivel individual și la nivel de colectivitate, contribuind astfel la mobilizarea sprijinului și a participării.

Pentru mai multe Informații

Angajamentul privind consumul verde

Noua agendă privind consumatorii: consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă

Strategia privind protecția consumatorilor

Strategia de la fermă la consumator

Sursa: Comisia Europeana