Finantare cercetare transnațională în domeniul medicinii personalizate

Obiectivele generale ale apelului de finantare  cercetare transnațională în domeniul medicinii personalizate sunt:

 • sprijinirea proiectelor de cercetare transnațională în domeniul medicinii personalizate;
 • să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale;
 • să încurajeze colaborarea între mediul academic (echipe de cercetare din universități, instituții de învățământ superior, instituții publice care desfășoară activități de cercetare), cercetare clinică/publică în domeniul sănătății (echipe de cercetare din spitale/instituții de sănătate publică, instituții medicale și alte organizații de asistență medicală) IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii).

Propunerile trebuie să fie interdisciplinare și să demonstreze clar impactul potențial al Medicinei Personalizate, precum și valoarea adăugată a colaborării transnaționale. Fiecare propunere de proiect trebuie să abordeze cel puțin un modul din domeniul de cercetare 3 și cel puțin un modul din domeniul de cercetare 1 sau 2:
Domeniul de cercetare 1: “Translația de la cercetarea de bază la cea clinică și dincolo”, cu următoarele module:

 • Modulul 1A: Cercetarea preclinică
 • Modulul 1B: Cercetarea clinică.

Domeniul de cercetare 2: “Integrarea Big Data și soluții ICT”, cu următoarele module:

 • Modulul 2A: Tehnologia generatoare de date și TIC
 • Modulul 2B: Date și TIC – către aplicarea în domeniul asistenței medicale.

Domeniul de cercetare 3: “Cercetarea în sprijinul implementării responsabile în sănătate”, cu următoarele module:

 • Modulul 3A: Imbunatatirea sistemului de sanatate
 • Modulul 3B: Aspecte etice, legale si sociale
 • Modulul 3C: Abilitarea cetățenilor și a pacienților
 • Modulul 3D: Strategii de instruire.

Integrarea și combinarea coerentă a diferitelor domenii și module de cercetare în propunerile vor face parte din procesul de evaluare.

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 05 martie 2020 ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale este 15 iunie 2020 ora 17:00 (CEST).