Comisia Europeana a adoptat programul sau de lucru pentru 2020

Comisia Europeană a adoptat astăzi programul său de lucru pentru 2020. În acesta sunt prezentate acțiunile pe care urmează să le întreprindă Comisia în 2020 pentru ca Orientările politice ale președintei von der Leyen să se transforme în beneficii concrete pentru cetățenii și întreprinderile europene, precum și pentru societate. Principiul conducător care animă acest prim program de lucru este legat de voința de a valorifica într-un mod optim oportunitățile oferite de cele două tranziții, tranziția ecologică și tranziția digitală.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Actuala Comisie se angajează să abordeze provocările generaționale cu care ne confruntăm, cum ar fi schimbările climatice, digitalizarea și migrația. Ne angajăm să obținem rezultatele pe care ni le-am propus în cadrul Pactului ecologic european și să îmbunătățim șansele cetățenilor și ale întreprinderilor europene în contextul transformării digitale. Acest program de lucru ne va ajuta să construim o Uniune mai ambițioasă.

Maroš Šefčovič, vicepreședintele responsabil cu relațiile interinstituționale și prospectiva, a declarat: „Este nevoie de un efort de echipă între toate instituțiile, statele membre și principalii noștri parteneri pentru a da viață ambițiilor noastre. Programul de lucru al Comisiei reflectă așadar și prioritățile pe care Parlamentul European și Consiliul European le-au considerat primordiale. Mai mult, pentru prima dată am integrat în viziunea noastră înțelegerea tendințelor pe termen lung care ne modelează economiile și societățile. Previziunea strategică va fi busola după care ne vom ghida activitatea în contextul elaborării unor politici în măsură să facă față provocărilor viitorului, să răspundă cu forța necesară nevoilor tuturor europenilor și să consolideze poziția geopolitică a Uniunii noastre.”

Demararea tranziției către o Europă echitabilă, neutră din punct de vedere climatic și digitală

În 2020, Comisia Europeană va începe să acționeze astfel încât cele șase ambiții emblematice ale președintei von der Leyen să fie transpuse în inițiative concrete care vor fi apoi negociate și puse în practică în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre și cu alți parteneri:

  • Un Pact ecologic european: După ce și-a prezentat primele inițiative-cheie în lunile decembrie 2019 și ianuarie 2020, Comisia va propune un act legislativ european privind clima, menit să consacre în legislație obiectivul atingerii neutralității emisiilor de carbon în 2050. Un pact european privind clima va conjuga toate aceste eforturi, cooptând în acest sens regiunile, comunitățile locale, societatea civilă, școlile, industria și cetățenii. De asemenea, UE va avea un rol de prim-plan în negocierile internaționale care se vor derula în perspectiva COP26 de la Glasgow. Comisia va prezenta inițiative menite să combată declinul biodiversității și – prin intermediul Strategiei „de la fermă la consumator” – să îi ajute pe fermieri să furnizeze într-un mod mai durabil consumatorilor alimente de înaltă calitate, sigure pentru consum și la prețuri accesibile.
  • O Europă pregătită pentru era digitală: O nouă Strategie europeană privind datele va permite Uniunii să profite la maximum de valoarea enormă pe care o reprezintă în economia digitală datele fără caracter personal ca bun care se răspândește necontenit și este continuu reutilizabil. Aceasta va prevedea utilizarea în condiții optime a potențialului datelor digitale și dezvoltarea și promovarea utilizării inteligenței artificiale într-un mod care să respecte valorile noastre europene și drepturile fundamentale. O nouă Strategie industrială pentru Europa va consolida capacitățile noastre industriale și de inovare, iar Actul legislativ privind serviciile digitale va consolida piața unică a serviciilor digitale și va oferi întreprinderilor mai mici claritatea juridică și condițiile concurențiale echitabile de care au nevoie.
  • O economie în serviciul cetățenilor: După ce și-a prezentat în ianuarie 2020 primele idei privind o Europă socială puternică, Comisia va lua măsuri pentru a integra cele două tranziții, tranziția digitală și cea climatică, în modelul nostru unic în lume de economie socială de piață, garantând astfel faptul că economia noastră știe să îmbine echitatea socială cu durabilitatea și creșterea economică. Respectând tradițiile naționale, Comisia va prezenta propuneri care le vor garanta lucrătorilor din UE un salariu minim echitabil, vor înființa un sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj și vor lansa inițiative care să garanteze o impozitare eficace și echitabilă. Comisia va propune, de asemenea, o garanție europeană pentru copii pentru a le asigura accesul la servicii de bază și va consolida Garanția pentru tineret pentru a sprijini educația tinerilor, precum și oportunitățile de formare și de muncă de care au nevoie aceștia.
  • O Europă mai puternică pe plan internațional: Comisia va elabora noi strategii de colaborare cu vecinii noștri din Africa și Balcanii de Vest. Comisia va continua să pledeze pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. În paralel, va urmări să mențină ritmul reformelor prin propunerea unor modalități prin care să se accelereze procesul de aderare și care să vizeze inclusiv metodologia de extindere și stabilirea unui cadru consolidat de investiții. Ne vom menține angajamentul de a apăra, a aduce în pas cu vremurile și a îmbunătăți ordinea mondială bazată pe norme, astfel încât aceasta să reflecte realitățile actuale. Pentru a consolida rolul geopolitic al Comisiei, toate inițiativele incluse în programul de lucru vor avea o dimensiune externă puternică.
  • Promovarea modului nostru de viață european: Comisia va prezenta un nou Pact privind migrația și azilul, care va constitui elementul central al reformei politicii în domeniul azilului. De asemenea, va sprijini protejarea sănătății europenilor și își va asuma o poziție de lider în eforturile de combatere a cancerului. Inițiativele vor contribui la intensificarea investițiilor în competențele cetățenilor, oferindu-le mijloacele necesare pentru a aborda cu stăpânirea necesară provocările legate de tranziția digitală și cea ecologică. Comisia va prezenta, de asemenea, o nouă Strategie a UE privind uniunea securității, în care va indica domeniile în care Uniunea poate aduce valoare adăugată pentru a sprijini statele membre în asigurarea securității – de la combaterea terorismului și a criminalității organizate la prevenirea și depistarea amenințărilor hibride, consolidarea securității cibernetice și sporirea rezilienței infrastructurii critice.
  • Un nou elan pentru democrația europeană: Împreună cu celelalte instituții ale UE și cu alți parteneri, Comisia va lansa Conferința privind viitorul Europei, implicându-i pe cetățeni în procesul de modelare a acțiunilor UE. Comisia va continua să asigure în UE o cultură solidă a statului de drept. Vom analiza, de asemenea, modul în care noile realități demografice afectează aspecte dintre cele mai diverse, de la ocuparea forței de muncă la protecția socială, sănătatea publică, finanțele publice și politica regională, conectivitatea digitală, competențele și integrarea, și vom răspunde prin inițiative privind îmbătrânirea populației, de exemplu.

Anexa 1 la programul de lucru conține o listă completă a celor 43 de noi obiective de politică circumscrise celor șase ambiții emblematice.

Aplicarea principiului discontinuității politice

În cursul elaborării programului de lucru, Comisia a examinat toate propunerile pentru care în prezent se așteaptă o decizie din partea Parlamentului European și a Consiliului și propune ca 34 dintre acestea să fie retrase și abrogate. Unele dintre aceste propuneri nu corespund priorităților politice ale noii Comisii; Comisia își menține angajamentul ferm de a transpune în rezultate concrete obiectivele majorității inițiativelor. Comisia va reflecta asupra unor modalități mai bune și mai eficiente de a urmări obiectivele fixate și se va consulta cu Parlamentul European și Consiliul înainte să procedeze în mod formal la retragerea propunerilor.

Anexa 4 la programul de lucru conține o listă completă a propunerilor care ar urma să fie retrase.

Consolidarea procesului de elaborare și de punere în practică a politicilor în lumina evoluțiilor viitoare

Începând din 2020, Comisia va apela într-o mai mare măsură la capacitățile sale de prospectivă/previziune strategică pentru a identifica tendințele pe termen lung, pentru a îmbunătăți felul în care Comisia își stabilește prioritățile și pentru a contribui la elaborarea de politici bazate pe date concrete. Prin consolidarea cadrului pentru o mai bună legiferare se va garanta faptul că politicile dau rezultate concrete și facilitează viața oamenilor și a întreprinderilor. În special, abordarea bazată pe principiul numărului constant („one-in, one-out”) va garanta faptul că eventualele poveri administrative nou introduse sunt contrabalansate prin degrevarea persoanelor și a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de suportarea unor costuri administrative echivalente la nivelul UE în același domeniu de politică. Va fi înființată o platformă Fit-for-future („în măsură să răspundă provocărilor viitorului”) care va sprijini, la rândul său, eforturile Comisiei în direcția simplificării.

Anexa 2 la programul de lucru conține o listă completă a propunerilor care ar urma să facă obiectul simplificării normative.

Realizarea obiectivelor agendei comune

Înainte de a-și prezenta programul de lucru, Comisia a cooperat îndeaproape cu Parlamentul European, cu statele membre și cu comitetele consultative în vederea elaborării acestuia. Comisia, Parlamentul European și Consiliul vor continua să lucreze în acest spirit de echipă și vor lansa acum discuțiile pentru stabilirea unei liste de priorități comune asupra căreia colegiuitorii să convină să ia măsuri rapide.

Informații suplimentare

Fișe informative privind programul de lucru al Comisiei

Sursa: Comisia Europeana