UE are nevoie de mai multa energie eoliana si solara pentru a-si putea atinge obiectivele in materie de energie din surse regenerabile, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana

Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, UE trebuie să ia măsuri semnificative pentru a produce mai multă energie electrică din energie eoliană și din energie solară și pentru a-și atinge astfel obiectivele în materie de energie din surse regenerabile. Curtea arată că, deși atât energia eoliană, cât și cea solară au înregistrat o creștere puternică din 2005, din anul 2014 s-a observat o încetinire. Comisia ar trebui să îndemne statele membre să sprijine continuarea implementării: prin organizarea de licitații în vederea alocării de capacități suplimentare de producție a energiei din surse regenerabile, prin promovarea participării cetățenilor și prin îmbunătățirea condițiilor de implementare. În același timp, Curtea avertizează că jumătate din statele membre se vor confrunta cu o provocare considerabilă în încercarea de a-și atinge obiectivele pentru 2020 în materie de energie din surse regenerabile.

Obiectivul urmărit de UE este ca, până la sfârșitul anului 2020, o cincime din energia utilizată în Uniune pentru electricitate, încălzire/răcire și transporturi să fie produsă din surse regenerabile. Astfel, între 2005 și 2017, ponderea surselor regenerabile în producția de energie electrică din UE s-a dublat, de la aproximativ 15 % la aproape 31 %. Sectorul energiei eoliene și cel al energiei solare fotovoltaice au în prezent cea mai mare pondere în producția de energie electrică din surse regenerabile. Totodată, datorită costurilor în scădere, aceste tipuri de energie sunt
o alternativă din ce în ce mai competitivă la arderea combustibililor fosili.

Curtea a evaluat progresul realizat de UE și de statele membre în direcția atingerii obiectivelor în materie de energie din surse regenerabile. Auditorii au efectuat vizite în Germania, Grecia, Spania și Portugalia pentru a examina dacă sprijinul financiar acordat pentru producerea de electricitate din energie eoliană și din energie solară a fost eficace.

S-a constatat că schemele inițiale de sprijin fuseseră subvenționate în exces în mai multe cazuri, fapt care a condus la prețuri mai mari la energia electrică sau la deficite publice mărite. După 2014, când statele membre au redus în cele din urmă sprijinul pentru a ușura povara financiară care revenea consumatorilor și bugetelor naționale, încrederea investitorilor a suferit și piața a cunoscut o încetinire.

Statele membre au stimulat investițiile în energia eoliană și în cea solară, dar modul în care au redus sprijinul i-a descurajat pe investitorii potențiali și a încetinit implementarea”, a declarat domnul George Pufan, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport.

„Încetinirea observată în trecerea la energia din surse regenerabile înseamnă că este posibil să nu atingem obiectivul asumat de UE pentru 2020.”

Organizarea de licitații în vederea alocării de capacități suplimentare de producție a energiei din surse regenerabile, a stabilirii prețului de ofertă și a promovării participării cetățenilor la economia verde este un aspect crucial pentru creșterea investițiilor, afirmă Curtea. Totodată, sunt necesare îmbunătățiri suplimentare care să amelioreze condițiile de participare pe piața energiei din surse regenerabile, inclusiv prin găsirea de soluții la problemele reprezentate de normele restrictive de amenajare a teritoriului, de procedurile administrative îndelungate și de
insuficiențele rețelei.

Curtea a constatat de asemenea că jumătate din statele membre aproape își atinseseră până în 2017 obiectivele naționale fixate pentru 2020 în materie de energie din surse regenerabile, dar avertizează că cealaltă jumătate va avea nevoie de importante eforturi suplimentare pentru a-și atinge obiectivele. Curtea își exprimă îngrijorarea că eforturile statelor cu supraperformanțe în domeniul surselor regenerabile de energie nu vor fi suficiente pentru a compensa subperformanțele celorlalte state, astfel încât să se atingă obiectivul general asumat la nivelul UE.

11 dintre cele 28 de state membre și-au atins deja obiectivul pentru 2020. Acestea sunt: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Croația, Italia, Lituania, Ungaria, România, Finlanda și Suedia.

Normele în vigoare nu asigură raportarea în timp util cu privire la progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile, iar Comisia nu dispune de mandatul necesar pentru a aborda problema implementării mai lente de către statele membre, afirmă Curtea. Aceasta atrage atenția asupra obiectivului de cel puțin 32 % asumat de UE pentru 2030 în materie de energie din surse regenerabile și afirmă că, în lipsa unor obiective naționale obligatorii, este posibil ca obiectivul general să fie greu de atins. Curtea avertizează totodată că pentru atingerea acestui obiectiv vor fi necesare fonduri naționale publice și private importante, pe lângă finanțarea din partea UE pe care se concentrează raportul.

În vederea îmbunătățirii situației, Curtea adresează următoarele recomandări:

  • să pună accentul pe eliminarea rămânerilor în urmă, astfel încât să se asigure atingerea
    obiectivelor stabilite pentru anul 2020;
  • să simplifice procedurile și să îmbunătățească promptitudinea statisticilor;
  • să planifice suficiente licitații și să promoveze investițiile în infrastructura rețelei;
  • să asigure o mai bună monitorizare.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.