UE combate subventiile pentru otel

UE a instituit taxe antisubvenție la importurile de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din Indonezia și din India. Vizând în primul rând Indonezia, UE combate restricțiile la export care denaturează puternic schimburile comerciale cu materii prime esențiale – acestea având legătură și cu finanțarea din partea Chinei.

În plus, UE ia măsuri împotriva finanțării preferențiale acordate Indoneziei de către China, în temeiul unui acord complex de subvenționare axat pe exporturile către UE. Fără această măsură corectivă, capacitatea UE de a produce produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece, esențiale pentru construcții, echipamente energetice, infrastructură, bunuri de consum și vehicule, ar fi în pericol.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei responsabil cu comerțul, a declarat: Astăzi luăm măsuri pentru a combate subvențiile de stat inechitabile din Indonezia și din India, care afectează în mod direct lucrătorii și întreprinderile noastre din acest sector industrial vital. Acesta este un caz emblematic, deoarece, în cadrul prezentei anchete, abordăm, de asemenea, sistemele complexe de subvenții transnaționale ale Chinei în țări terțe, care ne amenință în mod direct industria. Subvențiile care implică restricții la export sunt printre cele care denaturează cel mai mult concurența, deoarece reduc masiv costul materiilor prime în țara exportatoare și subminează în mod direct concurența loială cu întreprinderile din UE. Ele necesită un răspuns ferm, menit să asigure condiții de concurență echitabile, în conformitate cu normele OMC.” * *

Deși membrii OMC au dreptul de a-și dezvolta industria siderurgică și de a-și exploata rezervele de materii prime, ei nu pot face acest lucru încălcând regulile comerțului internațional. Măsurile instituite în prezent cu privire la produsele plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece din India și din Indonezia subliniază hotărârea UE de a utiliza pe deplin instrumentele de apărare comercială pentru a detecta și a contracara noi forme de practici care denaturează schimburile comerciale. Taxele antisubvenție au fost stabilite la 7,5 % pentru India și, respectiv, la 21 % pentru Indonezia. Ele se adaugă la taxele antidumping instituite în noiembrie 2021, care variază între 13,9 % și 35,3 % pentru India și, respectiv, între 10,2 % și 20,2 % pentru Indonezia. Cumulate, aceste taxe aduc nivelul de protecție pentru industria siderurgică a UE la peste 40 %, contracarând astfel avantajul neloial pe care aceste practici care denaturează schimburile comerciale îl oferă produselor siderurgice importate din Indonezia și din India.

Context

Este esențial pentru supraviețuirea industriei UE să se abordeze problema acordurilor de subvenționare din ce în ce mai complexe dintre țările terțe. În acest caz, Indonezia, unul dintre cei mai mari producători mondiali de minereu de nichel, în loc de a se limita la exportarea acestei materii prime rare, a dorit să îi maximizeze valoarea prin dezvoltarea unei industrii interne în aval. Având în vedere amploarea investițiilor necesare, Indonezia a făcut apel la China pentru a crea o astfel de industrie, utilizând finanțarea preferențială din partea Chinei în cadrul inițiativei sale intitulate „O centură, un drum”. În schimb, Indonezia a asigurat accesul Chinei la minereul de nichel la prețuri ieftine, prin intermediul unui sistem complex care include restricții la export. Industria UE a fost afectată nu numai de importurile de oțel inoxidabil subvenționat, ci și de închiderea completă a pieței indoneziene, ca sursă de minereu de nichel pentru propria sa producție de oțel inoxidabil.

Este a doua oară când UE ia măsuri pentru a aborda problema subvenționării încrucișate de către China. În iunie 2020, UE a luat măsuri pentru a aborda această formă inovatoare de subvenționare din partea Chinei pentru societățile și întreprinderile comune chineze stabilite în zone economice speciale din Egipt, care produc materiale din fibră de sticlă (GFF) și produse din fibră de sticlă (GFR).

Restricțiile indoneziene la exportul de materii prime sunt, de asemenea, abordate de UE în cadrul unei proceduri mai ample de soluționare a litigiilor în cadrul OMC.

Pe lângă măsurile antisubvenție instituite astăzi cu privire la India și la Indonezia, UE are în vigoare, în prezent, și măsuri antidumping împotriva importurilor de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece din China și din Taiwan. Taxele variază între 24,4 % și 25,3 % pentru China și, respectiv, între 0 % și 6,8 % pentru Taiwan.

Informații suplimentare

Link către măsuri

Măsuri antidumping privind produsele laminate la rece din oțeluri inoxidabile originare din India și din Indonezia

Politica de apărare comercială a UE