UE împreuna cu mai multi parteneri internationali au prezentat o declaratie privind viitorul internetului

Uniunea Europeană, Statele Unite și mai mulți parteneri internaționali au propus o Declarație privind viitorul internetului, care stabilește viziunea și principiile pentru un internet de încredere. Pentru viitor, partenerii sunt în favoarea unui internet deschis, liber, mondial, interoperabil, fiabil și sigur și își afirmă angajamentul de a proteja și a respecta drepturile omului în mediul online și în lumea digitală. Până în prezent, declarația a fost susținută de 60 de parteneri, inclusiv de toate statele membre ale UE, iar alte țări le vor urma exemplul în săptămânile care urmează. Lista semnatarilor este disponibilă aici.

Declarația privind viitorul internetului este conformă cu drepturile și principiile care sunt ancorate puternic în UE și se bazează pe Declarația privind drepturile și principiile digitale pe care Comisia a propus să o semneze împreună cu Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Internetul reunește oamenii într-un mod fără precedent. Astăzi, pentru prima dată, țări din întreaga lume care împărtășesc aceeași viziune stabilesc o viziune comună asupra viitorului internetului, pentru ca valorile pe care le protejăm offline să fie protejate și online, pentru a face din internet un loc sigur și un spațiu de încredere pentru toți și pentru a se asigura că internetul funcționează în serviciul libertății noastre individuale. Pentru că viitorul internetului este și viitorul democrației, viitorul umanității.”

Declarația privind viitorul internetului a fost lansată astăzi în cadrul unui eveniment hibrid organizat la Washington, D.C. de Consiliul Național de Securitate al Casei Albe. Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, și Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, au participat la eveniment prin videoconferință.

Partenerii semnatari ai declarației afirmă că internetul trebuie să consolideze principiile democratice de bază, libertățile fundamentale și drepturile omului, astfel cum sunt reflectate în Declarația universală a drepturilor omului. Partenerii împărtășesc convingerea că internetul ar trebui să funcționeze ca o rețea unică și descentralizată de rețele, în care tehnologiile digitale să fie utilizate într-un mod fiabil, evitându-se discriminarea neloială între persoane și asigurându-se contestabilitatea platformelor online și o concurență loială între întreprinderi.

Prin lansarea acestei declarații, partenerii își exprimă, de asemenea, îngrijorarea profundă cu privire la reprimarea libertăților pe internet de către unele guverne autoritare, la utilizarea instrumentelor digitale pentru a încălca drepturile omului, la impactul tot mai mare al atacurilor cibernetice, la răspândirea conținutului ilegal și a dezinformării și la concentrarea excesivă a puterii economice. Partenerii se angajează să coopereze pentru a aborda aceste evoluții și riscuri. Aceștia împărtășesc, de asemenea, viziunea potrivit căreia tehnologiile digitale au potențialul de a promova conectivitatea, democrația, pacea, statul de drept și dezvoltarea durabilă.

Situația actuală din Ucraina demonstrează în mod dramatic riscul unei perturbări grave a internetului, în special sub forma unor blocări totale sau parțiale. Există, de asemenea, un risc de fragmentare a internetului, întrucât guvernul rus amenință cu deconectarea parțială sau totală de la rețeaua mondială de internet, precum și riscul unei utilizări abuzive, ilustrat de creșterea atacurilor cibernetice, a cenzurii online și a dezinformării. Acest lucru demonstrează încă o dată cât de important este să ne intensificăm acțiunile de apărare a internetului deschis la nivel mondial, care este o forță motrice a economiilor și societăților din întreaga lume.

Partenerii vor colabora pentru a-și îndeplini în continuare promisiunea de a conecta omenirea și vor transpune principiile declarației în politici și acțiuni concrete, cu respectarea autonomiei lor în materie de reglementare. Vor fi invitate să sprijine declarația și să faciliteze punerea sa în aplicare și alte părți interesate, inclusiv din rândul societății civile și al industriei. Partenerii vor promova aceste principii la nivel mondial, în cadrul sistemului multilateral.

Declarațiile membrilor colegiului:

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Internetul face parte din viața noastră de zi cu zi. Confruntată cu puterea companiilor și cu puterea statelor, abordarea Europei în ceea ce privește internetul ar trebui să se bazeze pe un principiu clar: puterea oamenilor. Viziunea noastră constă, așadar, într-un internet mondial și deschis în care oamenii să se poată exprima liber, iar întreprinderile să aibă șansa de a concura și de a inova. Multe țări din întreaga lume reflectează asupra modalităților optime de a maximiza oportunitățile oferite de internet și de a reduce la minimum riscurile pentru populația lor.”

Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat: „În această perioadă de tulburări geopolitice și digitale, Declarația privind viitorul internetului este un mesaj clar: UE se angajează să mențină internetul liber, deschis, mondial, interoperabil, fiabil și sigur. Ne opunem eforturilor de a diviza internetul și vom continua să colaborăm cu partenerii noștri din întreaga lume pentru a proteja drepturile omului în mediul online și în întregul ecosistem digital. Declarația privind viitorul internetului extinde spațiul digital reglementat de norme și reunește coaliții de parteneri care împărtășesc viziunea unei transformări digitale centrate pe factorul uman. Declarația demonstrează că diplomația digitală a UE face parte integrantă din setul nostru de instrumente de politică externă.”

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Atât online, cât și offline, oamenii ar trebui să fie liberi, să se simtă în siguranță și să aibă mijloacele necesare pentru a-și urmări aspirațiile. Acest lucru face parte din ADN-ul Europei, iar noi ne angajăm să colaborăm cu partenerii noștri internaționali pentru a promova un internet deschis, neutru, interoperabil și sigur, în care drepturile sunt protejate și ilegalitatea nu-și are locul, în care inovarea prosperă și toată lumea are acces la conținuturile și serviciile dorite. Prin intermediul declarației se va garanta că internetul și utilizarea tehnologiilor digitale nu slăbesc, ci consolidează democrația și respectarea drepturilor omului.

Etapele următoare

Declarația este o inițiativă favorabilă incluziunii, iar partenerii vor continua să facă apel la alte guverne ca să o susțină. Toți partenerii vor invita sectorul privat, organizațiile internaționale, comunitatea tehnică, mediul academic și societatea civilă, precum și alte părți interesate relevante din întreaga lume să lucreze în parteneriat pentru a transpune în realitate viziunea unui internet deschis, liber, mondial, interoperabil, fiabil și de încredere.

Aceste eforturi vor culmina cu un eveniment care va avea loc în vara anului 2022, în cadrul căruia partenerii vor discuta cu comunitatea părților interesate modul în care declarația și principiile sale pot impulsiona și sprijini viitorul internetului la nivel mondial. În următoarele luni vor avea loc, de asemenea, ateliere pe această temă.

Deși declarația și principiile sale directoare nu au caracter juridic obligatoriu, ar trebui să servească drept punct de referință pentru factorii de decizie din sectorul public, precum și pentru cetățeni, întreprinderi și organizațiile societății civile.

Context

Uniunea Europeană a colaborat cu Statele Unite și cu un grup de parteneri internaționali pentru a elabora o agendă pozitivă și o viziune comună pentru viitorul internetului la nivel mondial. Declarația privind viitorul internetului este pe deplin coerentă cu valorile UE, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale, și cu Principiile digitale ale UE publicate în cadrul deceniului digital al Europei, precum și cu o întreagă serie de inițiative de politică digitală conduse de UE.

Declarația vine în urma anunțului făcut în Comunicarea privind busola pentru dimensiunea digitală de a dezvolta o relație transatlantică reînnoită care să deschidă calea către o coaliție mai largă de parteneri cu aceeași viziune, coaliție care să fie deschisă și dezvoltată împreună cu toți cei care împărtășesc viziunea UE asupra transformării digitale.

Declarația are caracter politic. Aderarea la principiile cuprinse în declarație nu creează efecte obligatorii din punct de vedere juridic pentru Uniunea Europeană și statele sale membre și nu aduce atingere în niciun fel poziției noastre în cadrul altor foruri.

Informații suplimentare

Declarația privind viitorul internetului

Fișă informativă – Declarația privind viitorul internetului