ERA-NET Urban Transformation Capacities (ENUTC)

HAPTIC R&D CONSULTING SRL a participat la webinarul de informare deschidere apelului de finantare ERA-NET Urban Transformation Capacities (ENUTC).

Photo credit. ERA-NET – JPI Urban Europe

În cadrul apelului ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC), 16 agenții naționale de finanțare a cercetării și inovării, din 14 țări europene (membri și parteneri ai JPI Urban Europe), împreună cu Comisia Europeană, au alocat un buget de aproximativ 18,4 milioane EUR pentru a sprijini proiectele transnaționale de cercetare și dezvoltare pentru dezvoltarea capacității de transformare urbană. În noiembrie 2020, consultarea publică ENUTC a atras aproximativ 100 de potențiali aplicanți din peste 20 de țări, dintre care 60 au fost invitați și la un workshop de consultare online. Prin ENUTC, tema capacității de transformare urbană este orientată pe trei direcții principale, care abordează o mare varietate de provocări urbane:

1. Economii circulare urbane
2. Dezvoltări comunitare și ecosisteme de inovare urbană
3. Infrastructură urbană robustă și rezistentă și mediul construit

Apelul ENUTC urmărește ca toate proiectele să fie intersectoriale și să implice în mod clar părțile interesate relevante, inclusiv sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și mediul academic, pe toată durata proiectelor. Proiectele trebuie să aibă, de asemenea, o abordare transdisciplinară, inclusiv discipline relevante, cum ar fi științele naturii, științele sociale, științele tehnice și domeniile aplicate, pentru a sprijini și implementa abordări și strategii integrative pentru a spori capacitățile de transformare urbană.

În funcție de cerințele naționale, solicitanții pot fi organizații precum:

  • organizații de cercetare (cum ar fi universități, colegii universitare, institute de cercetare sau alte autorități cu întreprinderi de cercetare);
  • autoritățile guvernamentale urbane (cum ar fi instituțiile guvernamentale regionale și locale, municipalitățile și organizațiile municipale, autoritățile orașelor, guvernele urbane, administrațiile publice urbane și furnizorii de infrastructură și servicii);
  • companii și organizații comerciale (din industrie, cooperative, întreprinderi mici, mijlocii și mari), în special companii de utilități publice (de exemplu, în domeniul aprovizionării cu energie, al altor sisteme comune de aprovizionare și eliminare);
  • furnizorii de infrastructură și servicii;
  • dezvoltatori imobiliari; investitori;
  • furnizori de administrare a facilităților;
  • actori din domeniile energiei, amenajării teritoriului și transportului;
  • autoritățile de transport; antreprenori și inovatori;
  • consumatori (de exemplu, întreprinderi de afaceri și gospodării de testare);
  • societatea civilă (de exemplu, organizații locale și comunitare, organizații neguvernamentale, organizații non-profit și locuitori).

Apelul se derulează în două etape, conform calendarului estimativ al apelului, disponibil aici.
Sursa: UEFISCDI