7,5 miliarde EUR pentru Programul Europa Digitala

Comisia a salutat acordul politic dintre Parlamentul European și statele membre ale UE privind primul program al UE care vizează accelerarea redresării economice și stimularea transformării digitale a Europei. Negocierile din cadrul trilogului s-au încheiat, în prezent fiind așteptată aprobarea finală a textelor juridice de către Parlamentul European și de către Consiliu.

În valoare de 7,5 miliarde EUR (în prețuri curente), programul Europa digitală face parte din următorul buget pe termen lung al UE, care acoperă perioada 2021-2027. Acesta va oferi finanțare pentru proiecte din cinci domenii esențiale: supercalculul, inteligența artificială, securitatea cibernetică, competențele digitale avansate și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei și societății.

Programul este configurat pentru a elimina decalajul dintre cercetarea din domeniul tehnologiilor digitale și implementarea acestora și pentru a aduce rezultatele cercetării pe piață, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor europene, în special al întreprinderilor mici și mijlocii. Investițiile din cadrul programului Europa digitală sprijină dublul obiectiv al Uniunii de realizare a tranziției verzi și a transformării digitale și consolidează reziliența și autonomia strategică deschisă a Uniunii.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager a declarat: „Acest program este unul dintre instrumentele-cheie pe care le vom utiliza pentru a ne asigura că sectoarele digitale vor reprezenta o forță motrice a redresării. Acordul arată că lucrăm cu toții împreună la modelarea și sprijinirea transformării digitale a societății și a economiei europene.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Pandemia a subliniat necesitatea de a investi în capacitățile noastre digitale, de la supercalculatoare la securitate ciberneticăProgramul Europa digitală va ajuta întreprinderile europene, în special pe cele mai mici, să implementeze tehnologii avansate, să crească și să beneficieze de vastele oportunități oferite de transformarea digitală și îi va ajuta pe cetățenii noștri să își actualizeze competențele digitale. Acest lucru este esențial pentru realizarea dublei tranziții digitale și verzi, pentru promovarea suveranității noastre tehnologice și pentru consolidarea capacităților noastre digitale strategice.

Etapele următoare

Următoarea etapă este ca acordul politic provizoriu la care s-a ajuns astăzi să fie aprobat de Parlamentul European și de Consiliu. Ulterior, Consiliul își va finaliza poziția în primă lectură. În cazul în care Parlamentul este de acord cu poziția în primă lectură a Consiliului, actul va fi adoptat, permițând ca punerea în aplicare a programului să înceapă în 2021, odată cu intrarea în vigoare a noului cadru financiar multianual.

Context

Programul Europa digitală va completa alte programe ale UE, cum ar fi Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare, cu privire la care săptămâna trecută s-a ajuns la un acord politic, precum și Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru infrastructura digitală.

Comisia a publicat un proiect de orientări pentru Europa digitală, care va direcționa programele de lucru și cererile de propuneri pentru primii doi ani ai programului (2021-2022).

La 10 noiembrie 2020, s-a ajuns la un acord politic între Parlamentul European, statele membre ale UE – în cadrul Consiliului, și Comisie cu privire la următorul buget pe termen lung al UE și la NextGenerationEU. Este acum nevoie să se treacă urgent la următoarea etapă, și anume adoptarea pachetului privind cadrul financiar multianual și ratificarea deciziei privind resursele proprii.

Odată adoptat, bugetul pe termen lung al UE, împreună cu inițiativa NextGenerationEU, care este un instrument temporar menit să fie forța motrice în redresarea Europei, vor constitui cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată din bugetul UE. O sumă totală de 1,8 mii de miliarde EUR (în prețuri din 2018) va ajuta la reconstruirea Europei în perioada ulterioară pandemiei de COVID-19. Aceasta va fi o Europă mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Informații suplimentare

Mai multe despre programul Europa digitală

Fișă informativă

Digitalul atotprezent în bugetul pe termen lung al UE

Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 & Next GenerationEU

Planul de redresare

Orizont Europa

Sursa: Comisia Europeana