Ambitia Europei de a deveni unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de baterii este examinata de auditorii UE

Curtea de Conturi Europeană lansează un audit pentru a afla dacă Comisia Europeană a fost eficace în dezvoltarea în UE a unui lanț valoric durabil și competitiv la nivel mondial pentru baterii și dacă proiectele sprijinite în statele membre au maximizat impactul finanțării din partea UE. Acest audit are loc pe fondul creșterii rapide a producției de baterii în Europa preconizate până în 2025 și în contextul în care UE este pe cale să devină al doilea cel mai mare producător mondial de baterii după China. În analiza preliminară prezentată astăzi, Curtea constată că o creștere a producției durabile de baterii în UE, pe lângă faptul că va facilita tranziția UE către o energie curată, va fi, de asemenea, esențială pentru competitivitatea industriei auto a UE și pentru reducerea dependenței acesteia de furnizori de baterii străini. UE se va confrunta, de asemenea, cu o sarcină extrem de importantă în ceea ce privește asigurarea materiilor prime.

„Bateriile sunt foarte importante pentru rolul Europei de actor industrial major și de lider în tranziția către o energie curată, precum și pentru autonomia sa strategică”, a declarat Annemie Turtelboom, membra Curții de Conturi Europene care va conduce auditul. „Curtea va evalua dacă acțiunile UE favorizează un boom al bateriilor în Europa și contribuie la un lanț valoric competitiv și durabil.”

Pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050, Comisia a desemnat dezvoltarea și producția durabilă de baterii ca fiind un imperativ strategic pentru Europa și a alocat fonduri importante acestui domeniu în ultimii ani, ceea ce probabil va continua să facă în viitor. Până în 2025, se preconizează că producția europeană de baterii va crește de aproape 10 ori în raport cu 2020, adică de la 44 GWh (6 % din capacitatea mondială) la 400 GWh, implicând 800 000 de locuri de muncă și generând o activitate economică de aproximativ 250 de miliarde de euro pe an. Pentru a susține o creștere atât de rapidă, care se datorează în principal cererii de vehicule electrice în creștere, UE va trebui să asigure un acces stabil la materii prime. Totuși, materiale critice precum litiul, cobaltul și nichelul nu sunt produse în UE în cantități suficiente pentru a acoperi ascensiunea preconizată a cererii viitoare, iar riscul de penurie, agravat și mai mult de războiul din Ucraina, va afecta, la rândul său, producția de baterii a UE și autonomia strategică a acesteia.

Comisia a încercat să elimine aceste riscuri axându-se pe aprovizionarea durabilă, pe diversificarea aprovizionării și pe lanțuri valorice reziliente. Estimările inițiale arată că, în perioada 2014-2020, au fost acordate din bugetul UE cel puțin 1,25 miliarde de euro sub formă de granturi pentru proiecte legate de baterii și alți 500 de milioane de euro sub formă de garanții pentru împrumuturi. Programul emblematic al UE pentru cercetare și inovare, Orizont Europa, a alocat 925 de milioane de euro acestui domeniu pentru perioada 2021-2027, iar obiective de etapă și ținte legate de baterii fac parte și din unele planuri naționale de redresare și reziliență.

Auditorii vor analiza strategia și obiectivele Comisiei pentru lanțul valoric al bateriilor în UE și vor verifica dacă acestea sunt coerente cu strategiile mai ample ale UE privind neutralitatea climatică și mobilitatea durabilă. Aceștia vor examina, de asemenea, dacă Comisia a ales instrumente adecvate și eficace pentru a interveni în acest sector condus în principal de industrie, cum a alocat Comisia fonduri UE acestui sector în perioada 2014-2020 și ce rezultate au fost obținute până în prezent. În plus, auditorii Curții vor vizita Germania, Spania, Franța, Polonia, Suedia (țări unde sunt puse în aplicare proiectele legate de baterii care beneficiază de cele mai mari finanțări din partea UE) și Portugalia (țara cu cele mai mari rezerve de litiu cunoscute din Europa).

Informații generale

În 2018, doar aproximativ 3 % din capacitatea de producție mondială de celule de baterii cu ioni
de litiu – în prezent tehnologia de vârf în domeniul vehiculelor electrice – era situată în UE. Cu titlu
comparativ, aproximativ 66 % din această capacitate era localizată în China și 20 % în Coreea de
Sud, în Japonia și în alte țări asiatice. Lanțul valoric al bateriilor cuprinde mai multe etape: de la
extracția și prelucrarea materiilor prime până la fabricarea și asamblarea celulelor de baterii și
reciclarea sau schimbarea destinației bateriilor. În 2018, Comisia a publicat un Plan de acțiune
strategic privind bateriile, care stabilea măsuri de sprijin pentru construirea unui lanț valoric al
bateriilor în Europa. În 2020, Comisia a propus ca Directiva UE privind bateriile și deșeurile de
baterii din 2006 – care este în continuare singurul document legislativ al UE consacrat integral
acestui subiect – să fie înlocuită cu un regulament, care este în prezent în curs de adoptare de către
Parlamentul European și Consiliu.

Analiza preliminară de audit 02/2022, intitulată Becoming the world’s second largest battery
producer, este disponibilă în limba engleză pe site-ul Curții. Analizele preliminare de audit se
bazează pe activitățile pregătitoare întreprinse înainte de începerea auditului respectiv. Ele nu
trebuie considerate a fi observații, concluzii sau recomandări de audit. Se preconizează că raportul
va fi publicat în termen de aproximativ un an.