O strategie spatiala a UE pentru securitate si aparare

Comisia și Înaltul Reprezentant a prezentat, pentru prima dată, o comunicare comună privind o strategie spațială europeană pentru securitate și apărare.

Sistemele și serviciile spațiale din Uniunea Europeană sunt esențiale atât pentru funcționarea societății și a economiei noastre, cât și pentru securitate și apărare. De aceea, UE a identificat spațiul ca fiind un domeniu strategic. În contextul geopolitic actual de intensificare a luptei pentru putere și de agravare a amenințărilor, UE ia măsuri pentru a-și proteja activele spațiale, pentru a-și apăra interesele, pentru a descuraja activitățile ostile în spațiu, precum și pentru a-și consolida poziția strategică și autonomia.

Strategia reprezintă o punere în aplicare directă a Busolei strategice a UE, care a fost adoptată cu mai puțin de un an în urmă și care a definit spațiul cosmic, împreună cu spațiul cibernetic și cu cel maritim, drept domenii strategice contestate, a căror securitate trebuie asigurată. Această strategie prevede un set de acțiuni care vizează următoarele componente.

Spațiul a devenit un factor-cheie nu numai pentru societățile și economiile noastre europene, ci și pentru securitate și apărare. Fără securitate, nu poate exista niciun viitor în spațiu. După cum s-a subliniat în Busola strategică, spațiul este un domeniu strategic. Pentru prima dată, prezentăm o strategie ce va reuni toate instrumentele de care dispunem pentru a proteja activele spațiale ale UE și pentru a garanta că toată lumea poate beneficia de serviciile spațiale.

Josep Borrell, Înalt Reprezentant/vicepreședinte – 10/03/2023

O înțelegere comună a amenințărilor spațiale

Strategia prezintă capabilitățile de contracarare spațială și principalele amenințări din spațiu care pun în pericol sistemele spațiale și infrastructura lor terestră, pe baza unei definiții comune a domeniului spațial. Pentru a spori înțelegerea comună a amenințărilor în toate statele membre, Înaltul Reprezentant va pregăti o analiză anuală clasificată a peisajului amenințărilor spațiale la nivelul UE, pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Reziliența și protecția sistemelor și serviciilor spațiale din UE

Strategia propune măsuri de consolidare a rezilienței și a protecției sistemelor și serviciilor spațiale din UE. În acest scop, Comisia:

 • va lua în considerare propunerea unui act legislativ al UE privind spațiul, care să ofere un cadru comun pentru securitate, siguranță și sustenabilitate în domeniul spațial și să asigure o abordare coerentă la nivelul UE;
 • va înființa un centru de schimb de informații și de analiză (ISAC), pentru a spori nivelul de sensibilizare și a facilita schimbul de bune practici în rândul entităților comerciale și publice relevante cu privire la măsurile de reziliență pentru capabilitățile spațiale;
 • va lansa lucrări pregătitoare pentru a asigura accesul autonom pe termen lung al UE la spațiu, abordând în special necesitățile în materie de securitate și de apărare;
 • va consolida suveranitatea tehnologică a UE prin reducerea dependențelor strategice și prin garantarea securității aprovizionării în domeniul spațial și al apărării, în strânsă coordonare cu Agenția Europeană de Apărare și cu Agenția Spațială Europeană.

Răspunsul la amenințările spațiale

Strategia prezintă măsuri concrete de mobilizare a instrumentelor relevante de care dispune UE pentru a răspunde la amenințările spațiale, inclusiv:

 • pentru a extinde mecanismul existent de răspuns la amenințările spațiale, utilizat în prezent pentru protecția sistemului Galileo, la toate sistemele și serviciile spațiale din UE;
 • pentru a detecta și a identifica mai eficient obiectele spațiale, grație accesului la informații privind cunoașterea domeniului spațial, prin intermediul comenzilor spațiale naționale relevante, cu scopul de a caracteriza comportamentele inadecvate pe orbită și de a proteja activele UE;
 • pentru a desfășura exerciții spațiale, inclusiv cu partenerii, cu scopul de a testa și a dezvolta în continuare răspunsul UE la amenințările spațiale și de a explora mecanismele de solidaritate.

Utilizarea spațiului pentru securitate și apărare

Strategia propune utilizarea la maximum a spațiului în scopuri de securitate și apărare. Dezvoltarea de servicii cu dublă utilizare necesită luarea în considerare a cerințelor de apărare în contextul pregătirii evoluției programelor spațiale ale UE. Strategia propune:

 • lansarea a două proiecte-pilot, unul pentru a testa furnizarea de servicii inițiale de cunoaștere a domeniului spațial pe baza capacităților statelor membre, iar celălalt pentru a testa un nou serviciu guvernamental de observare a Pământului ca parte a evoluției programului Copernicus;
 • crearea de legături mai eficace între spațiu, apărare și securitate la nivelul UE și asigurarea sinergiilor și a îmbogățirii și stimulării reciproce, în special în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea;
 • propunerea unor măsuri concrete de promovare a colaborării dintre întreprinderile nou-înființate din domeniul spațial și din cel al apărării;
 • consolidarea competențelor legate de dezvoltarea serviciilor spațiale pentru securitate și apărare.

Crearea de parteneriate pentru comportamente responsabile în spațiu

UE își va consolida angajamentul în cadrul forurilor multilaterale și va promova norme, reguli și principii de comportament responsabil în spațiul cosmic prin măsuri concrete și pragmatice. Strategia va aprofunda cooperarea existentă în materie de securitate spațială, în special cu Statele Unite, și va extinde schimburile cu alți parteneri, inclusiv cu NATO, dar și cu alte țări care împărtășesc aceeași viziune.

Etapele următoare

Comisia și Înaltul Reprezentant vor prezenta în curând statelor membre etapele inițiale care trebuie parcurse pentru a pune în aplicare strategia. Comisia și Înaltul Reprezentant vor raporta anual Consiliului cu privire la progresele înregistrate și la eventualele acțiuni viitoare.

Context

Anul trecut, liderii UE au identificat spațiul ca fiind un domeniu strategic în Busola strategică și au solicitat o strategie spațială a UE pentru securitate și apărare.

Pentru informații suplimentare

Comunicare comună privind o strategie spațială a UE pentru securitate și apărare

Întrebări și răspunsuri

Site-ul dedicat industriei apărării și spațiului